Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 17

Zklady magnetIck rezonance - MR [|technIka|]

Základy magnetické rezonance - MR technika

Prezentace je určena především pro studenty oboru Zdravotnická technika (Zobrazovací technika), ale cenné informace zde naleznou i studenti lékařství s hlubším zájmem o radiologii. Jsou popisovány základní principy zobrazování magnetickou rezonancí a její techniky, podrobněji jsou rozebírány hlavní indikace a kontraindikace MRI.

 
autor: Manuela Vaněčková | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 8578x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012 | Creative Commons License

[|Zobrazovac|] dIagnostIka hrudnku

Zobrazovací diagnostika hrudníku

Prezentace je věnována klasickému standardnímu snímku hrudníku, v úvodu jsou nastíněny možnosti diagnostiky chorob hrudníku a srdce i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chorobách plic, pleury, hrudní stěny a srdce. Prezentace je určena pro studenty lékařství, bude cennou pomůckou i pro přípravu k závěrečným státním zkouškám, nové informace zde naleznou i začínající lékaři.

 
autor: Jaroslav Ort, Martin Mašek | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 9570x | publikováno: 19.2.2007 | poslední úpravy: 1.7.2009 | Creative Commons License

KvIz - DIagnostIck [|Zobrazovac|] metody v ORL

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody v ORL

Kviz k tématu: Diagnostické zobrazovací metody v ORL (ot. č. 20 pro zkoušku z Radiodiagnostiky). Ověřte si znalosti této problematiky. V případě, že budete úspěšný/á ve všech tématech, máte velké předpoklady zkoušku složit.  Kvíz je doporučen studentům oborů radiologie a zobrazovací metody.

 
autor: Martin Mašek | sekce: Archiv, Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 3869x | publikováno: 7.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

[|Zobrazovac|] metody pI vyeten jater

Zobrazovací metody při vyšetření jater

Prezentace je věnována diagnostickým zobrazovacím metodám, které se používají při vyšetření jater, tj. UZ, CT a MR. Ve většině případů zobrazitelná v celém rozsahu. K dobrému zobrazení je často nutno vyšetřovat v inspiriu (nutnost spolupráce pacienta). Problém v zobrazený je u obézních jedinců a při výrazné steatóze. Hodnotíme: velikost − v medioklavikulární čáře do 16 cm, příčin hepatomegalie je celá řada, strukturu parenchymu − hyperechogenní parenchym u steatózy, granulární struktura u pokročilejších hepatopatií, nejvýraznější strukturální změny u cirhózy, ložiskové změny − nejčastěji cysta, hemangiom, fokální nodulární hyperplázie a tumory − metastázy, hepatocellulární karcinom, cholangiocellulární karcinom, adenom, traumatické změny − ruptura jater, subkapsulární hematom, cévní zásobení − tok v portální žíle, žlučové cesty − rozšíření intrahepatických žlučových cest, ascites − mnoho příčin.

 
autor: Jan Kaván | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 7361x | publikováno: 3.1.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

[|Zobrazovac|] technologIe CBCT ve stomatologIck praxI

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi

Rentgenologická metoda Cone Beam Computed Tomography (dále CBCT) dokáže detailně zobrazit skelet a tvrdé zubní tkáně ve všech prostorových rovinách. Přínos třetího rozměru ve spojení s rozlišovací schopností, která se pohybuje v řádu stovek mikrometrů, umožňuje zobrazit detailní morfologii vyšetřovaných struktur a vztahy mezi nimi (např. počet kořenovývh kanálků) a provádět přesná měření (např. tloušťka kosti před implantologickým zákrokem). Výřet základních možností které lze pomocí CBCT provádět: libovolně volit roviny řezů, možnost měnit tloušťku řezu, měnit jas a kontrast obrazu, vytvořit 3D model anatomických struktur. Cílem přednášky je úvod do CBCT technologie.

 
autor: Michal Dudek | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 1445x | publikováno: 24.8.2015 | poslední úpravy: 24.8.2015 | Creative Commons License

DIagnostIck [|Zobrazovac|] metody pI vyeten zavacho traktu

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Prezentace seznamuje studenty s jednotlivými diagnostickými metodami s použitím baryové kontrastní látky (vyšetření jícnu, žaludku, tenkého střeva, irrigografie, defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává základy správného popisu snímků.

 
autor: Jana Červenková | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 6796x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012 | Creative Commons License

KvIz - Kontrastn ltky pro dIagnostIck [|Zobrazovac|] metody

Kviz - Kontrastní látky pro diagnostické zobrazovací metody

Kviz k tématu: Kontrastní látky pro diagnostické zobrazovací metody (ot. č. 5 pro zkoušku z Radiodiagnostiky). Ověřte si znalosti této problematiky. V případě, že budete úspěšný/á ve všech tématech, máte velké předpoklady zkoušku složit. Tento dokument je určen studentům oborů radiologie, radiodiagnostiky a zobrazovacích metod.

 
autor: Petra Steyerová | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 4620x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

KvIz - DIagnostIck [|Zobrazovac|] metody pI vyeten perIfernch cv

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření periferních cév

Kviz k tématu: Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření periferních cév (ot. č. 8 pro zkoušku z Radiodiagnostiky). Ověřte si znalosti této problematiky. V případě, že budete úspěšný/á ve všech tématech, máte velké předpoklady zkoušku složit. Kvíz je doporučen studentům oborů radiologie a zobrazovací metody.

 
autor: Jan Porod | sekce: Archiv, Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 4046x | publikováno: 7.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

KvIz - DIagnostIck [|Zobrazovac|] metody pI vyeten retroperItonea, IndIkace

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření retroperitonea, indikace

Kviz k tématu: Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření retroperitonea (ot. č. 10 pro zkoušku z Radiodiagnostiky). Ověřte si znalosti této problematiky. V případě, že budete úspěšný/á ve všech tématech, máte velké předpoklady zkoušku složit. Tento dokument je určen studentům oborů radiologie, radiodiagnostiky a zobrazovacích metod.

 
autor: Jan Kaván | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 3573x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

KvIz - DIagnostIck [|Zobrazovac|] metody pI vyeten zavacho traktu, IndIkace

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu, indikace

Kviz k tématu: Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu (ot. č. 13 pro zkoušku z Radiodiagnostiky). Ověřte si znalosti této problematiky. V případě, že budete úspěšný/á ve všech tématech, máte velké předpoklady zkoušku složit. Kvíz je určen studentům oborů radiologie a zobrazovací metody.

 
autor: Jana Červenková | sekce: Archiv, Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 3985x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

KvIz - DIagnostIck [|Zobrazovac|] metody pI vyeten skeletu a kloub, IndIkace

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření skeletu a kloubů, indikace

Kviz k tématu: Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření skeletu a kloubů (ot. č. 14 pro zkoušku z Radiodiagnostiky). Ověřte si znalosti této problematiky. V případě, že budete úspěšný/á ve všech tématech, máte velké předpoklady zkoušku složit. Většina kostí a kloubů se zobrazuje ve dvou projekcích. Používá se: ortográdní projekce: centrální paprsek prochází kolmo na film. Obvykle se zhotovují dvě na sebe kolmé projekce či předozadní nebo zadopřední a bočná. šikmá projekce, např. okcipitální kost (Towneho projekce), centrální paprsek není na film kolmý a geometrické proporce jsou zkresleny. tangenciální projekce: např. jařmový oblouk, tunelová projekce: např. interkondylická eminence kolene.

 
autor: Jan Kaván | sekce: Archiv, Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 5092x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

KvIz - DIagnostIck [|Zobrazovac|] metody v senologII, gynekologII a porodnIctv, IndIkace

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody v senologii, gynekologii a porodnictví, indikace

Kviz k tématu: Diagnostické zobrazovací metody v senologii, gynekologii a porodnictví (ot. č.19 pro zkoušku z Radiodiagnostiky). Ověřte si znalosti této problematiky. V případě, že budete úspěšný/á ve všech tématech, máte velké předpoklady zkoušku složit. Kvíz je doporučen studentům oborů radiologie a zobrazovací metody.

 
autor: Jan Daneš | sekce: Archiv, Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 4396x | publikováno: 7.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

KvIz - DIagnostIck [|Zobrazovac|] metody pI vyeten vvodnch moovch cest, IndIkace

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření vývodných močových cest, indikace

Kviz k tématu: Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření vývodných močových cest (ot. č. 15 pro zkoušku z Radiodiagnostiky). Ověřte si znalosti této problematiky. V případě, že budete úspěšný/á ve všech tématech, máte velké předpoklady zkoušku složit. Obsahuje znalost těchto zobrazovacích metod: Nativní nefrogram, Ultrasonografie, Vylučovací urografie, Mikční ureterocystografie, Výpočetní tomografie (CT), CT nefrogram, CT vylučovací urografie, CT močového měchýře, Magnetická rezonance (MR), MR Urografie.

 
autor: Jan Kaván | sekce: Archiv, Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 4255x | publikováno: 7.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

KvIz - DIagnostIck [|Zobrazovac|] metody pI vyeten lunku a luovch cest, IndIkace

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření žlučníku a žlučových cest, indikace

Kviz k tématu: Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření žlučníku a žlučových cest (ot. č.16 pro zkoušku z Radiodiagnostiky). Ověřte si znalosti této problematiky. V případě, že budete úspěšný/á ve všech tématech, máte velké předpoklady zkoušku složit. Nativní snímek břicha je základní vyšetřovací metodou u akutních stavů. Z patologií žlučových cest lze zobrazit: aerobilie, žlučové kameny (jsou-li kalcifikované), kovové svorky po cholecystektomii, výjimečně plyn ve stěně žlučníku při emfyzematosní cholecystitidě, gallstone ileus (ileus vzniklý penetrací žlučového kamene do tenkého střeva a jeho zaklínění obvykle v oblasti Bauhinské chlopně), sentinelová klička (reaktivně dilatovaná klička tenkého střeva např. při cholecystitidě),
poloha biliárního stentu.

 
autor: Jana Červenková | sekce: Archiv, Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 5429x | publikováno: 7.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

KvIz - DIagnostIck [|Zobrazovac|] metody pI vyeten pankreatu, jater a slezIny, IndIkace

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření pankreatu, jater a sleziny, indikace

Kviz k tématu: Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření pankreatu, jater a sleziny (ot. č.17 pro zkoušku z Radiodiagnostiky). Ověřte si znalosti této problematiky. V případě, že budete úspěšný/á ve všech tématech, máte velké předpoklady zkoušku složit.  Kvíz je doporučen studentům oborů radiologie a zobrazovací metody.

 
autor: Jana Červenková, Jan Kaván | sekce: Archiv, Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 5594x | publikováno: 7.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

KvIz - DIagnostIck [|Zobrazovac|] metody pI vyeten hrudnku, IndIkace, normln a patologIck obraz

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření hrudníku, indikace, normální a patologický obraz

Kviz k tématu: Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření hrudníku (ot. č. 6 pro zkoušku z Radiodiagnostiky). Ověřte si znalosti této problematiky. V případě, že budete úspěšný/á ve všech tématech, máte velké předpoklady zkoušku složit. Tento dokument je určen studentům oborů radiologie, radiodiagnostiky a zobrazovacích metod.

 
autor: Jaroslav Ort, Petra Steyerová | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 4341x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

KvIz - DIagnostIck [|Zobrazovac|] metody pI nhlch phodch bInch, dIagnostIka a lokalIzace cIzho tlesa

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody při náhlých příhodách břišních, diagnostika a lokalizace cizího tělesa

Kviz k tématu: Diagnostické zobrazovací metody při náhlých příhodách břišních (ot. č. 12 pro zkoušku z Radiodiagnostiky). Ověřte si znalosti této problematiky. V případě, že budete úspěšný/á ve všech tématech, máte velké předpoklady zkoušku složit. Dokument je určen studentům oborů radiologie a zobrazovací metody.

 
autor: Jana Červenková | sekce: Archiv, Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 3635x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 17

Jít na stránku: 1 2

Kvízy pro zkoušky z radiodiagnostiky
.. Kvíz je doporučen studentům oborů radiologie a zobrazovací metody. Nevejdou se všechny klíčový slova. Tak n.. ..izy k otázkám 1 až 20 z Radiodiagnostiky. Ověřte si.. ..klíčová slova: iagnostika, diagnostické zobrazování, technologie r.. .. citlivé [?] Licence KVÍZ - Principy zobrazovacích metod (RTG) | 5.12.2007 přístup řízen na ext.. ..in Mašek, Jana Červenková, Jan Daneš, Zdeněk Chud..

Obvazové techniky
.. pomoci i zdravotnické péče je obvazová technika. Výukové video popisuje obvazový materiál, který .. ..itou součástí první pomoci i zdravotnické péče.. .. použití obvazů. Je v e-learningu pod obvazová technika.. .. video Obvazové techniky  popisuje obvazové m.. ..klíčová slova: materiál, obvazová technika.. ..klíčová slova: materiál, obvazová t.. ..klíčová slova: materiál, obvazová technika.. ..klíčová slova: materiál, obvazová t.. .. Marková, Mgr. Iva Eislerová, Mgr. Monika Hošťálková, Martin Ouví..

Možnosti použití obrazových detektorů Medipix2 v RTG mamografii
..iplomová práce: Rentgenová mamografie se používá ke.. ..klíčová slova: Mamografii, Medipix2, Možnosti, Obrazových, Použití, RTG, .. ..Zobrazovací technika 3 .. .. technika 3 .. .. technika 3 .. ..í technika 3 .. .. obrazových detektorů Medipix2 v RTG | 21.1.2013 přístup řízen na externím úlož.. ..iří Dammer Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?]..

Chirurgie štítné žlázy
..irurgie štítné žlázy je náročný výkon, který vyžadu.. ..klíčová slova: anatomie, operační technika a taktika, komplikace,.. ..klíčová slova: istorie, anatomie, operační technika a taktika, k.. ..irurgie -.. .. As. MUDr. Jiří Klofanda autor: As. MUDr. Jiří Klofanda Odk..

MDCT - Diagnostika s využitím MDCT
.. popisuje základní pojmy a vysvětluje funkci MDCT př.. ..klíčová slova: technika, pixel, voxel, kernel, MPR, VRT,.. ..klíčová slova: technika, pixel, voxel, kernel, MPR, VRT,.. ..i.. .. MDCT - Diagnostika s využitím MDCT | 21.1.2013 přístup řízen na externím úlož.. .. Miroslav Kašpar, CSc. Odkazy: Odkaz ..

Úvod do plastické chirurgie
.. Základy fyziologického operování. Operační technika. Elektronický výukový dokument je dostupný pro st.. ..ie slova chirurgie = cheir (ruka) + ergein.. ..klíčová slova: ická chirurgie, historie, náplň oboru, laloky, tr.. ..ická .. .. Úvod do plastické chirurgie | 21.1.2013 přístup řízen na externím úlož.. .. Jana Matějovská Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Úvod ..

Neurootologie II.
.. UK. Shrnuje možnosti, které nabízí přístrojová technika k diagnostice poruch rovnovážného ústrojí. Je vys.. ..ístrojové vyšetření vestibulárního systému. Prezen.. ..klíčová slova: ie, přístrojové vyšetřovací metod.. .. citlivé [?] Licence Neurootologie II. | 23.12.2011 přístup řízen na externím úlož.. .. Zdeněk Čada, Ph.D. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Kviz - Pediatrická radiologie, indikace, normální a patologický obraz
.. Kvíz je doporučen studentům oborů radiologie a zobrazovací.. ..iz k tématu: Pediatrická radiologie (ot. č. 9 pro z.. ..klíčová slova: metoda volby, subperiostální zlomenina, kostní vý.. ..i.. .. Porod Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kviz ..

Pečetění fisur
.. fisur je minimálně invazivní technika ošetření zubů. Jejím cílem je zabránit vzniku kaz.. ..í fisur je minimálně invazivní technika ošetření zu.. ..klíčová slova: isury, stomatologie, ošetření zubů, foramina cae.. ..ichal Dudek Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..

Kviz - Neuroradiologické vyšetřovací metody (MR), indikace, normální a patologický obraz
.. Kvíz je doporučen studentům oborů radiologie a zobrazovací.. ..iz k tématu: Neuroradiologické vyšetřovací metody -.. ..klíčová slova: ická rezonance, MR obraz, MR vyšetření, CT vyš.. ..i.. ..in Mašek Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?..