Rychlé vyhledávání

Manuela Vaněčková, radio(at)lf1.cuni.cz

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy

Autor: Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl

anotační obrázek

Prezentace uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou rezonancí mimo neuroradiologii a seznamuje studenty se základní technikou vyšetření. Ukazuje normální a některé typické patologické obrazy při MRI se zaměřením na vyšetření břicha, žlučových cest, malé pánve, kloubů a prsu. Prezentace je zajímavou pomůckou nejenom při přípravě ke zkoušce z Radiodiagnostiky, ale také při prohlubování znalostí studentů se zájmem o radiologii.

Základy magnetické rezonance - MR technika

Autor: Manuela Vaněčková

anotační obrázek

Prezentace je určena především pro studenty oboru Zdravotnická technika (Zobrazovací technika), ale cenné informace zde naleznou i studenti lékařství s hlubším zájmem o radiologii. Jsou popisovány základní principy zobrazování magnetickou rezonancí a její techniky, podrobněji jsou rozebírány hlavní indikace a kontraindikace MRI.