Rychlé vyhledávání

Informace pro autory

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Autor: Irena Holcová

anotační obrázek

Příručka věnovaná autorskému právu v e-learningu, včetně systémů wiki, licencí Creative Commons, problematiky zaměstnaneckých a školních děl atd. Příručka se zabývá autorským právem v e-learningu zejména pro potřeby učitelů lékařských fakult. V obecné části se věnuje autorskému zákonu a dalším právním předpisům, a to včetně mezinárodních úmluv. Vysvětluje a na příkladech ilustruje základní pojmy autorského práva. Dále se věnuje licenčním smlouvám, včetně Creative Commons. Samostatná kapitola pojednává o zaměstnaneckých dílech, dílech na objednávku a školních dílech. Poslední kapitola obecné části se podrobně zabývá právními aspekty tvorby autorského díla pro výukové účely.

Garanti oborů výukového portálu 1.LF UK

Autor: Tomáš Nikl


Pravidla pro uveřejňování článků a děl na Výukovém portálu 1.lf UK

Autor: Stanislav Štípek

anotační obrázek

       

Vkládání výukových materiálů

Autor: Tomáš Nikl

Autoři elektronických výukových dokumentů mohou vkládat články a dokumenty na Výukový portál Mefanet po registraci a aktivaci účtu. Vložené články podléhají schvalovacímu procesu a mohou být odmítnuty.  Elektronické výukové dokumenty prosím vkládejte pomocí tohoto vstupního formuláře "Poslat článek". S případnými dotazy se obracejte na Centrum e-learningu 1. LF UK (+224 96 4162).