Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

Screening VVV v I. a II.trimestru těhotenství

Screening VVV v I. a II.trimestru těhotenství

Screening vrozených vývojových vad pomocí biochemických markerů (AFP a hCG) v II.trimestru a měřením NT a stanovením PAPP-A a free beta hCG v I.trimestru těhotenství. Parametry screeningu definují, zda screeningový test identifikuje významnou část postižených nebo ohrožených (má vysokou senzitivitu) a zároveň zda má nízkou falešnou pozitivitu (tedy vysokou specificitu). V praxi se užívají dva typy screeningu vrozených vývojových vad, doplněné anamnestickými údaji s ohledem na věk těhotné ženy: časný – ultrazvukové měření NT a biochemické markery v krevním séru matky v I. trimestru a 
pozdní – biochemické markery v krením séru matky ve II. trimestru – Triple test.

 
autor: Drahomíra Springer | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Lékařská chemie a biochemie, Porodnictví a gynekologie | kontext: Klinická biochemie | zobrazeno: 11525x | publikováno: 1.2.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Stanovení Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Sensor Mikro. Edukační video sekvence o screeningu KRCA a detekci Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT (Fecal Occult Blood Test) jsou základním skreeningovým testem pro vyhledávání osob s nádorovým onemocněním tlustého střeva, především kolorektálním karcinomem (KRCA). V České republice je definován národní screeningový program pro KRCA a mnoho let byl používán test s guajakovou pryskyřicí - Haemoccult, který však vykazuje velmi nízkou citlivost - do 30% - a falešnou reaktivitu v závislosti na dietě, vzhledem k tomu, že se jedná o chemickou detekci.

 
autor: Petr Kocna | sekce: Výukové video | obor: Gastroenterologie, hepatologie, Laboratorní diagnostika | zobrazeno: 4144x | publikováno: 17.12.2012 | poslední úpravy: 19.2.2013 | Creative Commons License

The Role of IgA and IgG Classes of anti-tissue Transglutaminase in Coeliac Screening

The Role of IgA and IgG Classes of anti-tissue Transglutaminase in Coeliac Screening

In this study we compared different algorithms using four serology markers of CD in a group of 1451 patients. The correlation of two ELISA methods (Genesis, DPC Millenia) of atTG IgA class was high (r = 0.930), correlations of at TG (DPC) and antigliadin (AG) antibodies were significantly higher in the IgA class than IgG class, Spearman’s coeff. were 0.607 and 0.423 respectively. The clinical benefit of IgG atTG antibodies determination could be exhibited by 7 cases highly positive in IgG class but negative in IgA class of atTG, or by 5 cases in the screening strategy positive with IgG atTG from 78 cases negative in all IgA class antibodies (AGA, EmA, atTG). 

 
autor: Petr Kocna, Zdislava Vaníčková, Miloš Dvořák, Jindřiška Perušičová | sekce: Archiv | obor: Gastroenterologie, hepatologie, Imunologie, alergologie, Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 4548x | publikováno: 1.2.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Současné metody prenatálního screeningu a nejčastější vrozené vady plodu

Současné metody prenatálního screeningu a nejčastější vrozené vady plodu

Přednáška s názvem "Současné metody prenatálního screeningu a nejčastější vrozené vady plodu" která je určena především studentům oboru porodnictví a gynekologie, podává velmi detailní pohled na aktuální stav prenatální diagnostiky a managementu vrozených vývojových vad plodu.

 
autor: Pavel Calda | sekce: Ozvučené přednášky, Podklady k přednáškám | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž | zobrazeno: 9137x | publikováno: 4.9.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 9

 

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
..Screening, jako úvodní metoda depistážních programů pro vyh.. ..klíčová slova: nádory, střevo tlusté, okultní krev, screening..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
.. rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, staging a léčebné mo.. ..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, t.. ..klíčová slova: karcinom děložního hrdla, prevence, screening..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce .. ..klíčová slova: biochemie, gastroenterologie, screening, funkční testy, Helicobacter pylori, celiakie, p..

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody v senologii, gynekologii a porodnictví, indikace
..klíčová slova: mamograf, screening karcinomu prsu, MR mamografie, ultrasonografie..

Diagnostika karcinomu prsu
.. část prezentace je také věnována mamografickému screeningu. Většinu diagnostických zobrazovacích metod bud.. ..klíčová slova: intervenční výkony v prsu, mamografický screening..

Patologické stavy v těhotenství - Diabetes mellitus v graviditě
..klíčová slova: (GDM), prekoncepční péče, diabetická fetopatie, screening diabetu v..

Vybrané přednášky z perinatologie
.. Calda, CSc. 2. Současné metody prenatálního screeningu a nejčastější vrozené vady plodu Přednáška podá.. .. na externím úložišti – Prenatální screening a vrozené vady | 8.10.2008 přístup řízen na exte..

Prekancerózy rodidel II - Prekancerózy děložního hrdla - 2.část
.. (LEEP), destrukční metody, možnosti prevence a screeningu karcinomu děložního hrdla včetně profylaktické H..

Vybrané přednášky z gynekologie
.. (LEEP), destrukční metody, možnosti prevence a screeningu karcinomu děložního hrdla včetně profylaktické H..