Rychlé vyhledávání

Vybrané přednášky z perinatologie

Elektronická publikace vhodným způsobem doplňuje informační zdroje pro pregraduální studium oboru gynekologie a porodnictví. Podává ucelený soubor přednášek z perinatologie, které se zaměřují zejména na témata klinická a oblasti s rychlým vývojem, u kterých elektronická forma sdělení může významně zpřesnit, aktualizovat, ale i zjednodušit dostupné tištěné materiály.

Upozornění: některé dokumenty jsou určeny pouze pro studenty 1. lékařské fakulty UK v Praze.

A. Prenatální péče

1. Organizace prenatální péče
Přednáška podává komplexní pohled na systém a kvalitu prenatání péče v ČR. Definuje základní termíny a vyzdvihuje hlavní příčiny vynikajících výsledků české perinatální medicíny.

autor: Doc. Pavel Calda, CSc.

2. Současné metody prenatálního screeningu a nejčastější vrozené vady plodu
Přednáška podává velmi detailní pohled na aktuální stav prenatální diagnostiky a managementu vrozených vývojových vad plodu.

autor: Doc. Pavel Calda, CSc.

3. Patologický vývoj plodu
Prezentace informuje o nejčastějších vývojových anomáliích plodového vejce genetické i negenetické povahy. Zmíněny jsou nejčastější teratogenní vlivy poškozující těhotenství. Větší prostor je věnován poruchám růstu plodu. Jsou podrobně rozebrány porodnické, neonatologické a etické aspekty hypotrofizace a těžké anemizace plodu.

autor: MUDr. Zdeněk Žižka

B. Fyziologické a patologické těhotenství

1.Intrapartální monitoring plodu

Přednáška pojednává o klasických i moderních metodách sledování stavu plodu v průběhu porodu. Hlavním cílem tohoto monitoringu je včas zachytit hrozící hypoxii plodu a adekvátní léčbou zabránit jeho závažnému postižení či úmrtí.

autor: As. MUDr. Vratislav Krejčí

2. Náhlé příhody v porodnictví

Přednáška v 1.části pojednává o náhlých příhodách v porodnictví -krvácení, NPB, aktní interní komplikace.V druhé části jsou rozděleny příčiny náhlých příhod z hlediska časového vzniku.

autor: Kratochvíl

3. HELLP syndrom
Sdělení pojednává o definici, etiopatogenezi, klinických a laboratorních příznacích a diferenciální diagnostice jednoho z nejzávažnějších patologických stavů v těhotenství. Obsahuje i výčet častých komplikací a návrh léčebného postupu u HELLP syndromu.

autor: As. MUDr. Vratislav Krejčí

4. Preeklampsie
Přednáška pojednává o etiopatogenezi, managementu a možných komplikacích preeklampsie. Jde o závažné, poměrně časté, specificky gestační onemocnění, dříve označované jako EPH gestóza.

autor: As. MUDr. Vratislav Krejčí

5. Diabetes mellitus v graviditě
První část cyklu přednášek o závažných těhotenských patologických stavech pojednává o vztahu diabetu a těhotenství. Je zde obsažena klasifikace diabetu v graviditě a nastíněn management péče o těhotné diabetičky počínaje prekoncepční přípravou diabetiček I.typu a konče porodem diabetických matek a možnými komplikacemi plodů, resp. novorozenců.

autor: As. MUDr. Vratislav Krejčí

6. Nepravidelné a patologické polohy plodu, porod koncem pánevním
Přednáška pojednává o nepravidelných a patologických polohách plodu a poruchách mechanismu I. a II.doby porodní, z hlediska diagnostiky a terapie. Důraz je kladen na problematiku porodu koncem pánevním.

autor: MUDr. Michal Koucký

7.Poruchy trvání těhotenství, partus prematurus, prodloužené těhotenství
Přednáška popisuje diagnostiku a léčbu předčasného porodu a prodlouženého těhotenství. Definuje rozdíly mezi potratem, předčasným porodem a porodem v termínu, resp. po termínu.

autor: Prof. Mudr. Zdeněk Hájek, DrSc.

8. Porodnické operace, porodní poranění
Přednáška shrnuje podmínky a indikace základních porodnických operací. Dále pojednává o nejčastějších poraněních při porodu.

autor: Prof. Mudr. Zdeněk Hájek, DrSc.

C. Analgezie a anestézie v porodnictví

1. Porodnická analgezie a anestézie
Postavení porodnické analgezie a anestezie v managementu porodu a ovlivnění porodnického stresu.

autor: Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

2.Neuroaxiální blokády u císařského řezu a vaginálního porodu

Užití neuroaxiálních blokád (NAB) v porodnictví se v posledním desetiletí rozšířilo, jak při anestezii u operačního ukončení těhotenství císařským řezem (SC), tak při analgezii u vaginálního porodu. Jejich bezpečné provedení vyžaduje velmi dobrou spolupráci anesteziologa a porodníka. Tento text se pokouší nastínit anesteziologický pohled na tuto problematiku.

autor: MUDr. P. Kříž, MUDr. H. Bedřichová; as.

D.Základy neonatologie

1. Resuscitace novorozence
Stabilita a resuscitace novorozence na porodním sále se zaměřením na praktické postupy a oživování vitálních funkcí u donošených novorozenců.

autor: Doc. MUDr. Richard Plavka, CSc.
 

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Organizace prenatální péče 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Prenatální screening a vrozené vady 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Patologický vývoj plodu 27.6.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Intrapartální monitoring plodu 4.9.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Patologické stavy v těhotenství II 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Preeklampsie 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Patologické stavy v těhotenství 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Nepravidelné a patologické polohy plodu, porod koncem pánevním 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Poruchy trvání těhotenství 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Porodnické operace, porodní poranění 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Porodnická analgezie a anestezie 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Resuscitace novorozence 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Neuroaxiální blokády u císařského řezu a vaginálního porodu 10.12.2009 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko