Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vybrané přednášky z perinatologie

Vybrané přednášky z perinatologie

Elektronická publikace vhodným způsobem doplňuje informační zdroje pro pregraduální studium oboru gynekologie a porodnictví. Podává ucelený soubor přednášek z perinatologie, které se zaměřují zejména na témata klinická a oblasti s rychlým vývojem, u kterých elektronická forma sdělení může významně zpřesnit, aktualizovat, ale i zjednodušit dostupné tištěné materiály.


Upozornění: některé dokumenty jsou určeny pouze pro studenty 1. lékařské fakulty UK v Praze.

A. Prenatální péče

1. Organizace prenatální péče
Přednáška podává komplexní pohled na systém a kvalitu prenatání péče v ČR. Definuje základní termíny a vyzdvihuje hlavní příčiny vynikajících výsledků české perinatální medicíny.

autor: Doc. Pavel Calda, CSc.

2. Současné metody prenatálního screeningu a nejčastější vrozené vady plodu
Přednáška podává velmi detailní pohled na aktuální stav prenatální diagnostiky a managementu vrozených vývojových vad plodu.

autor: Doc. Pavel Calda, CSc.

3. Patologický vývoj plodu
Prezentace informuje o nejčastějších vývojových anomáliích plodového vejce genetické i negenetické povahy. Zmíněny jsou nejčastější teratogenní vlivy poškozující těhotenství. Větší prostor je věnován poruchám růstu plodu. Jsou podrobně rozebrány porodnické, neonatologické a etické aspekty hypotrofizace a těžké anemizace plodu.

autor: MUDr. Zdeněk Žižka

B. Fyziologické a patologické těhotenství

1.Intrapartální monitoring plodu

Přednáška pojednává o klasických i moderních metodách sledování stavu plodu v průběhu porodu. Hlavním cílem tohoto monitoringu je včas zachytit hrozící hypoxii plodu a adekvátní léčbou zabránit jeho závažnému postižení či úmrtí.

autor: As. MUDr. Vratislav Krejčí

2. Náhlé příhody v porodnictví

Přednáška v 1.části pojednává o náhlých příhodách v porodnictví -krvácení, NPB, aktní interní komplikace.V druhé části jsou rozděleny příčiny náhlých příhod z hlediska časového vzniku.

autor: Kratochvíl

3. HELLP syndrom
Sdělení pojednává o definici, etiopatogenezi, klinických a laboratorních příznacích a diferenciální diagnostice jednoho z nejzávažnějších patologických stavů v těhotenství. Obsahuje i výčet častých komplikací a návrh léčebného postupu u HELLP syndromu.

autor: As. MUDr. Vratislav Krejčí

4. Preeklampsie
Přednáška pojednává o etiopatogenezi, managementu a možných komplikacích preeklampsie. Jde o závažné, poměrně časté, specificky gestační onemocnění, dříve označované jako EPH gestóza.

autor: As. MUDr. Vratislav Krejčí

5. Diabetes mellitus v graviditě
První část cyklu přednášek o závažných těhotenských patologických stavech pojednává o vztahu diabetu a těhotenství. Je zde obsažena klasifikace diabetu v graviditě a nastíněn management péče o těhotné diabetičky počínaje prekoncepční přípravou diabetiček I.typu a konče porodem diabetických matek a možnými komplikacemi plodů, resp. novorozenců.

autor: As. MUDr. Vratislav Krejčí

6. Nepravidelné a patologické polohy plodu, porod koncem pánevním
Přednáška pojednává o nepravidelných a patologických polohách plodu a poruchách mechanismu I. a II.doby porodní, z hlediska diagnostiky a terapie. Důraz je kladen na problematiku porodu koncem pánevním.

autor: MUDr. Michal Koucký

7.Poruchy trvání těhotenství, partus prematurus, prodloužené těhotenství
Přednáška popisuje diagnostiku a léčbu předčasného porodu a prodlouženého těhotenství. Definuje rozdíly mezi potratem, předčasným porodem a porodem v termínu, resp. po termínu.

autor: Prof. Mudr. Zdeněk Hájek, DrSc.

8. Porodnické operace, porodní poranění
Přednáška shrnuje podmínky a indikace základních porodnických operací. Dále pojednává o nejčastějších poraněních při porodu.

autor: Prof. Mudr. Zdeněk Hájek, DrSc.

C. Analgezie a anestézie v porodnictví

1. Porodnická analgezie a anestézie
Postavení porodnické analgezie a anestezie v managementu porodu a ovlivnění porodnického stresu.

autor: Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

2.Neuroaxiální blokády u císařského řezu a vaginálního porodu

Užití neuroaxiálních blokád (NAB) v porodnictví se v posledním desetiletí rozšířilo, jak při anestezii u operačního ukončení těhotenství císařským řezem (SC), tak při analgezii u vaginálního porodu. Jejich bezpečné provedení vyžaduje velmi dobrou spolupráci anesteziologa a porodníka. Tento text se pokouší nastínit anesteziologický pohled na tuto problematiku.

autor: MUDr. P. Kříž, MUDr. H. Bedřichová; as.

D.Základy neonatologie

1. Resuscitace novorozence
Stabilita a resuscitace novorozence na porodním sále se zaměřením na praktické postupy a oživování vitálních funkcí u donošených novorozenců.

autor: Doc. MUDr. Richard Plavka, CSc.
 

Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Organizace prenatální péče Přejít - Organizace prenatální péčeOtevřít v novém okně - Organizace prenatální péče 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Prenatální screening a vrozené vady Přejít - Prenatální screening a vrozené vadyOtevřít v novém okně - Prenatální screening a vrozené vady 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Patologický vývoj plodu Přejít - Patologický vývoj ploduOtevřít v novém okně - Patologický vývoj plodu 27.6.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Intrapartální monitoring plodu Přejít - Intrapartální monitoring ploduOtevřít v novém okně - Intrapartální monitoring plodu 4.9.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Patologické stavy v těhotenství II Přejít - Patologické stavy v těhotenství IIOtevřít v novém okně - Patologické stavy v těhotenství II 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Preeklampsie Přejít - PreeklampsieOtevřít v novém okně - Preeklampsie 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Patologické stavy v těhotenství Přejít - Patologické stavy v těhotenstvíOtevřít v novém okně - Patologické stavy v těhotenství 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Nepravidelné a patologické polohy plodu, porod koncem pánevním Přejít - Nepravidelné a patologické polohy plodu, porod koncem pánevnímOtevřít v novém okně - Nepravidelné a patologické polohy plodu, porod koncem pánevním 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Poruchy trvání těhotenství Přejít - Poruchy trvání těhotenstvíOtevřít v novém okně - Poruchy trvání těhotenství 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Porodnické operace, porodní poranění Přejít - Porodnické operace, porodní poraněníOtevřít v novém okně - Porodnické operace, porodní poranění 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Porodnická analgezie a anestezie Přejít - Porodnická analgezie a anestezieOtevřít v novém okně - Porodnická analgezie a anestezie 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Resuscitace novorozence Přejít - Resuscitace novorozenceOtevřít v novém okně - Resuscitace novorozence 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Neuroaxiální blokády u císařského řezu a vaginálního porodu Přejít - Neuroaxiální blokády u císařského řezu a vaginálního poroduOtevřít v novém okně - Neuroaxiální blokády u císařského řezu a vaginálního porodu 10.12.2009 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: perinatologie, gynekologie, porodnictví


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Alois Martan, David Cibula, Zdeněk Hájek, Antonín Pařízek a kol. | pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF a VFN | publikováno: 8.12.2009 | poslední úpravy: 9.3.2013
citace: Martan Alois, David Cibula, Zdeněk Hájek, Antonín Pařízek a kol.: Vybrané přednášky z perinatologie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 8.12.2009, poslední aktualizace 9.3.2013 [cit. 2020-01-27] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-873-vybrane-prednasky-z-perinatologie>. ISSN 1803-6619.