Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vybrané přednášky z gynekologie

Vybrané přednášky z gynekologie

Elektronická publikace vhodným způsobem doplňuje informační zdroje pro pregraduální studium oboru gynekologie a porodnictví. Podává ucelený soubor přednášek z gynekologie, pokrývající tři hlavní subspecializace oboru – reprodukční medicínu, urogynekologii a onkogynekologii. Přednášky se zaměřují zejména na témata klinická a oblasti s rychlým vývojem, u kterých elektronická forma sdělení může významně zpřesnit, aktualizovat, ale i zjednodušit dostupné tištěné materiály


Upozornění: některé dokumenty jsou určeny pouze pro studenty 1. lékařské fakulty UK v Praze.

A. Gynekologie

1. Minimálně invazivní chirurgie, endometrioza
Přehled diagnostiky a operativy v oblasti minimálně invazivní chirurgie, "see and treat" hysteroskopie a transcervikální chirurgie. Přehled diagnostiky, konzervativní operační léčby endometriozy.

autor: Doc. David Kužel, CSc.

2. Benigní gynekologické tumory
Nezhoubné gynekologické nádory jsou velmi častým onemocněním, které se může nacházet ve všech partiích ženského genitálu. Přednáška obsahuje jejich klasifikaci, deiferenciální diagnostiku a návrh optimálního přístupu k těmto diagnózám. Podrobněji je probrána problematika děložních myomů a ovariálních nezhoubných nádorů a cyst.

autor: Doc. MUDr. Michal Mára, CSc.,

3. Náhlé příhody v gynekologii
Náhlé gynekologické příhody nejsou synonymem náhlých příhod břišních, avšak částečně se s nimi překrývají a bolest břicha bývá, kromě krvácení z rodidel, jejich nejtypičtějším příznakem. Přednáška obsahuje definici těchto akutních stavů, jejich rozdělení, typické symptomy a diferenciální diagnostiku. Obsahuje příklady nejčastějších příčin. Podrobněji je zmíněna problematika appendicitis u těhotných a ektopické gravidity.

autor: Doc. MUDr. Michal Mára

B. Infekce v gynekologii a porodnictví

1. Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod
Gynekologické záněty představují jeden z nejčastějších problémů, který vede ženu k návštěvě gynekologa.

autor: MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

2. Vulvovaginální infekce
V poslední letech se zpřesňuje a zdokonaluje diagnostika poruch poševního prostředí, což umožňuje efektivnější léčbu onemocnění.

autor: MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

3. Pánevní zánětlivá nemoc
Proběhlý pánevní zánět je často příčinou řady závažných komplikací, včetně možnosti vzniku neplodnosti, mimoděložního těhotenství, chronické pánevní bolesti a jiných.

autor: MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

C. Urogynekologie

1. Základy funkční anatomie pánevního dna
V prezentaci pro studenty lékařství je představena funkční anatomie pánevního dna z pohledu urogynekologie.

autor: MUDr. Kamil Švabík

2. Urogynekologie - Inkontinence moči u žen
Symptom inkontinence moči u žen je definován jako stížnost na jakýkoliv vůlí neovladatelný únik moči. Přednáška pojednává o jednotlivých typech inkontinence moču u žen a o vyšetřovacích metodách v urogynekologii. Následuje konzervativní a operační léčba stresové inkontinence moči u žen a konzervativní léčba hyperaktivního močového měchýře (OAB).

autor: Prof. MUDr. A. Martan, DrSc

D. Reprodukční medicína

1. Fyziologie a patologie menstruačního cyklu
Přednáška se zabývá fázemi menstruačního cyklu, jeho řízením a hormonálními charakteristikami. Část věnovaná poruchám menstruačního cyklu je v prezentaci stručně rozdělena, podrobněji je probírána formou interaktivní diskuze se studenty.

autor: MUDr. Michael Fanta

2. Antikoncepce
Přednášká podává systematický pohled na problematiku antikoncepce. Nejen že shrnuje výhody a rizika jednotlivých metod, ale pojednává též o souvisejících trendech reprodukční medicíny.

autor: Doc. David Cibula, CSc.

3. Hyperandrogenní syndrom
Přednáška shrnuje aktuální poznatky o definici, etiologii, diagnostice a léčbě této nejčastější ženské endokrinopatie ve fertilním věku.

autor: Doc. David Cibula, CSc.

4. Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

autor: MUDr. Karel Řežábek, CSc.

5. Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

autor: MUDr. Karel Řežábek, CSc.

E. Onkogynekologie

1. Prekancerózy děložního hrdla - 1.část
Představeny základní informace o epitelových poměrech na děložním hrdle, prebioptických metodách - kolposkopii a cytologii a histologických nálezech prekanceróz.

autor: Doc. Pavel Freitag, CSc.

2. Prekancerózy děložního hrdla - 2.část
Uvedeny základní metody ošetření cervikálních lézí - konizace (LEEP), destrukční metody, možnosti prevence a screeningu karcinomu děložního hrdla včetně profylaktické HPV vakcinace.

autor: Doc. Pavel Freitag, CSc.

3. Prekancerózy vulvy, pochvy a endometria a gestační trofoblastická nemoc
Představeny prekancerózy vulvy - VIN a pochvy - VAIN a prekancerózy endometria - prostá nebo komplexní hyperplázie s atypiemi. Dále uvedeny jednotky gestační trofoblastické nemoci, zejména mola hydatidosa a choriokarcinom.

autor: Doc. Pavel Freitag, CSc.

4. Karcinom děložního hrdla
Přednáška představuje karcinom děložního hrdla - celosvětově nejčastější gynekologický zhoubný nádor. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, staging a léčebné modality.

autor: Doc. Pavel Freitag, CSc.

5. Zhoubné nádory dělohy a vulvy
Přednáška představuje karcinom endometria - nejčastější gynekologický zhoubný nádor v rozvinutých zemích - od jeho incidence a diagnostiky až po jeho léčbu. Dále uvádí základní data o sarkomech dělohy a karcinomu vulvy.

autor: Doc. Pavel Freitag, CSc.

6. Zhoubné nádory ovária
Nejčastějším ZN vaječníku je karcinom - uvedena jeho incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Doplněna je i léčba relapsů a neepitelových nádorů ovária.

autor: Doc. Pavel Freitag, CSc.

7. Základy mamologie I - vyšetřovací metody, benigní léze prsu
Přednáška obsahuje úvod do problematiky mamologie. Pojednává podrobněji o diagnostických metodách a benigních patologiích prsu.

autor: As. MUDr. David Pavlišta

8. Základy mamologie II - karcinom prsu
Přednáška pojednává o onkologických onemocnění prsu, tj. především o jednotlivých typech karcinomů. Je zaměřena především na možnosti chirurgické léčby a doplněna hojnými schematy a obrázky ze zobrazovacích vyšetření i z operačních výkonů.

autor: As. MUDr. David Pavlišta

Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Minimálně invazivní chirurgie, endometrioza Přejít - Minimálně invazivní chirurgie, endometriozaOtevřít v novém okně - Minimálně invazivní chirurgie, endometrioza 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Benigní gynekologické tumory Přejít - Benigní gynekologické tumoryOtevřít v novém okně - Benigní gynekologické tumory 12.3.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Náhlé příhody v gynekologii Přejít - Náhlé příhody v gynekologiiOtevřít v novém okně - Náhlé příhody v gynekologii 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Infekce v gynekologii a porodnictví Přejít - Infekce v gynekologii a porodnictvíOtevřít v novém okně - Infekce v gynekologii a porodnictví 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Vulvovaginální infekce Přejít - Vulvovaginální infekceOtevřít v novém okně - Vulvovaginální infekce 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Pánevní zánětlivá nemoc Přejít - Pánevní zánětlivá nemocOtevřít v novém okně - Pánevní zánětlivá nemoc 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Základy funkční anatomie pánevního dna Přejít - Základy funkční anatomie pánevního dnaOtevřít v novém okně - Základy funkční anatomie pánevního dna 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Urogynekologie - Inkontinence moči u žen Přejít - Urogynekologie - Inkontinence moči u ženOtevřít v novém okně - Urogynekologie - Inkontinence moči u žen 12.4.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Fyziologie a patologie menstruačního cyklu Přejít - Fyziologie a patologie menstruačního cykluOtevřít v novém okně - Fyziologie a patologie menstruačního cyklu 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Antikoncepce Přejít - AntikoncepceOtevřít v novém okně - Antikoncepce 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Hyperandrogenní syndrom Přejít - Hyperandrogenní syndromOtevřít v novém okně - Hyperandrogenní syndrom 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Neplodnost (I. část) Přejít - Neplodnost (I. část)Otevřít v novém okně - Neplodnost (I. část) 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Neplodnost (II. část - léčba) Přejít - Neplodnost (II. část - léčba)Otevřít v novém okně - Neplodnost (II. část - léčba) 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Prekancerózy děložního hrdla - 1.část Přejít - Prekancerózy děložního hrdla - 1.částOtevřít v novém okně - Prekancerózy děložního hrdla - 1.část 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Prekancerózy děložního hrdla - 2.část Přejít - Prekancerózy děložního hrdla - 2.částOtevřít v novém okně - Prekancerózy děložního hrdla - 2.část 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Prekancerózy Přejít - PrekancerózyOtevřít v novém okně - Prekancerózy 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla Přejít - Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdlaOtevřít v novém okně - Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla 11.4.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Zhoubné nádory dělohy a vulvy Přejít - Zhoubné nádory dělohy a vulvyOtevřít v novém okně - Zhoubné nádory dělohy a vulvy 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Zhoubné nádory ovária Přejít - Zhoubné nádory ováriaOtevřít v novém okně - Zhoubné nádory ovária 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Základy mamologie I Přejít - Základy mamologie IOtevřít v novém okně - Základy mamologie I 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Základy mamologie II Přejít - Základy mamologie IIOtevřít v novém okně - Základy mamologie II 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: tumor, gynekologie, porodnictví


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Alois Martan, David Cibula, Jaromír Mašata, Michal Mára a kol. | pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF a VFN | publikováno: 8.12.2009 | poslední úpravy: 9.3.2013
citace: Martan Alois, David Cibula, Jaromír Mašata, Michal Mára a kol.: Vybrané přednášky z gynekologie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 8.12.2009, poslední aktualizace 9.3.2013 [cit. 2020-01-27] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-874-vybrane-prednasky-z-gynekologie>. ISSN 1803-6619.