Rychlé vyhledávání

Vybrané přednášky z gynekologie

Elektronická publikace vhodným způsobem doplňuje informační zdroje pro pregraduální studium oboru gynekologie a porodnictví. Podává ucelený soubor přednášek z gynekologie, pokrývající tři hlavní subspecializace oboru – reprodukční medicínu, urogynekologii a onkogynekologii. Přednášky se zaměřují zejména na témata klinická a oblasti s rychlým vývojem, u kterých elektronická forma sdělení může významně zpřesnit, aktualizovat, ale i zjednodušit dostupné tištěné materiály

Upozornění: některé dokumenty jsou určeny pouze pro studenty 1. lékařské fakulty UK v Praze.

A. Gynekologie

1. Minimálně invazivní chirurgie, endometrioza
Přehled diagnostiky a operativy v oblasti minimálně invazivní chirurgie, "see and treat" hysteroskopie a transcervikální chirurgie. Přehled diagnostiky, konzervativní operační léčby endometriozy.

autor: Doc. David Kužel, CSc.

2. Benigní gynekologické tumory
Nezhoubné gynekologické nádory jsou velmi častým onemocněním, které se může nacházet ve všech partiích ženského genitálu. Přednáška obsahuje jejich klasifikaci, deiferenciální diagnostiku a návrh optimálního přístupu k těmto diagnózám. Podrobněji je probrána problematika děložních myomů a ovariálních nezhoubných nádorů a cyst.

autor: Doc. MUDr. Michal Mára, CSc.,

3. Náhlé příhody v gynekologii
Náhlé gynekologické příhody nejsou synonymem náhlých příhod břišních, avšak částečně se s nimi překrývají a bolest břicha bývá, kromě krvácení z rodidel, jejich nejtypičtějším příznakem. Přednáška obsahuje definici těchto akutních stavů, jejich rozdělení, typické symptomy a diferenciální diagnostiku. Obsahuje příklady nejčastějších příčin. Podrobněji je zmíněna problematika appendicitis u těhotných a ektopické gravidity.

autor: Doc. MUDr. Michal Mára

B. Infekce v gynekologii a porodnictví

1. Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod
Gynekologické záněty představují jeden z nejčastějších problémů, který vede ženu k návštěvě gynekologa.

autor: MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

2. Vulvovaginální infekce
V poslední letech se zpřesňuje a zdokonaluje diagnostika poruch poševního prostředí, což umožňuje efektivnější léčbu onemocnění.

autor: MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

3. Pánevní zánětlivá nemoc
Proběhlý pánevní zánět je často příčinou řady závažných komplikací, včetně možnosti vzniku neplodnosti, mimoděložního těhotenství, chronické pánevní bolesti a jiných.

autor: MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

C. Urogynekologie

1. Základy funkční anatomie pánevního dna
V prezentaci pro studenty lékařství je představena funkční anatomie pánevního dna z pohledu urogynekologie.

autor: MUDr. Kamil Švabík

2. Urogynekologie - Inkontinence moči u žen
Symptom inkontinence moči u žen je definován jako stížnost na jakýkoliv vůlí neovladatelný únik moči. Přednáška pojednává o jednotlivých typech inkontinence moču u žen a o vyšetřovacích metodách v urogynekologii. Následuje konzervativní a operační léčba stresové inkontinence moči u žen a konzervativní léčba hyperaktivního močového měchýře (OAB).

autor: Prof. MUDr. A. Martan, DrSc

D. Reprodukční medicína

1. Fyziologie a patologie menstruačního cyklu
Přednáška se zabývá fázemi menstruačního cyklu, jeho řízením a hormonálními charakteristikami. Část věnovaná poruchám menstruačního cyklu je v prezentaci stručně rozdělena, podrobněji je probírána formou interaktivní diskuze se studenty.

autor: MUDr. Michael Fanta

2. Antikoncepce
Přednášká podává systematický pohled na problematiku antikoncepce. Nejen že shrnuje výhody a rizika jednotlivých metod, ale pojednává též o souvisejících trendech reprodukční medicíny.

autor: Doc. David Cibula, CSc.

3. Hyperandrogenní syndrom
Přednáška shrnuje aktuální poznatky o definici, etiologii, diagnostice a léčbě této nejčastější ženské endokrinopatie ve fertilním věku.

autor: Doc. David Cibula, CSc.

4. Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

autor: MUDr. Karel Řežábek, CSc.

5. Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

autor: MUDr. Karel Řežábek, CSc.

E. Onkogynekologie

1. Prekancerózy děložního hrdla - 1.část
Představeny základní informace o epitelových poměrech na děložním hrdle, prebioptických metodách - kolposkopii a cytologii a histologických nálezech prekanceróz.

autor: Doc. Pavel Freitag, CSc.

2. Prekancerózy děložního hrdla - 2.část
Uvedeny základní metody ošetření cervikálních lézí - konizace (LEEP), destrukční metody, možnosti prevence a screeningu karcinomu děložního hrdla včetně profylaktické HPV vakcinace.

autor: Doc. Pavel Freitag, CSc.

3. Prekancerózy vulvy, pochvy a endometria a gestační trofoblastická nemoc
Představeny prekancerózy vulvy - VIN a pochvy - VAIN a prekancerózy endometria - prostá nebo komplexní hyperplázie s atypiemi. Dále uvedeny jednotky gestační trofoblastické nemoci, zejména mola hydatidosa a choriokarcinom.

autor: Doc. Pavel Freitag, CSc.

4. Karcinom děložního hrdla
Přednáška představuje karcinom děložního hrdla - celosvětově nejčastější gynekologický zhoubný nádor. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, staging a léčebné modality.

autor: Doc. Pavel Freitag, CSc.

5. Zhoubné nádory dělohy a vulvy
Přednáška představuje karcinom endometria - nejčastější gynekologický zhoubný nádor v rozvinutých zemích - od jeho incidence a diagnostiky až po jeho léčbu. Dále uvádí základní data o sarkomech dělohy a karcinomu vulvy.

autor: Doc. Pavel Freitag, CSc.

6. Zhoubné nádory ovária
Nejčastějším ZN vaječníku je karcinom - uvedena jeho incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Doplněna je i léčba relapsů a neepitelových nádorů ovária.

autor: Doc. Pavel Freitag, CSc.

7. Základy mamologie I - vyšetřovací metody, benigní léze prsu
Přednáška obsahuje úvod do problematiky mamologie. Pojednává podrobněji o diagnostických metodách a benigních patologiích prsu.

autor: As. MUDr. David Pavlišta

8. Základy mamologie II - karcinom prsu
Přednáška pojednává o onkologických onemocnění prsu, tj. především o jednotlivých typech karcinomů. Je zaměřena především na možnosti chirurgické léčby a doplněna hojnými schematy a obrázky ze zobrazovacích vyšetření i z operačních výkonů.

autor: As. MUDr. David Pavlišta

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Minimálně invazivní chirurgie, endometrioza 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Benigní gynekologické tumory 12.3.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Náhlé příhody v gynekologii 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Infekce v gynekologii a porodnictví 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Vulvovaginální infekce 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Pánevní zánětlivá nemoc 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Základy funkční anatomie pánevního dna 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Urogynekologie - Inkontinence moči u žen 12.4.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Fyziologie a patologie menstruačního cyklu 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Antikoncepce 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Hyperandrogenní syndrom 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Neplodnost (I. část) 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Neplodnost (II. část - léčba) 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Prekancerózy děložního hrdla - 1.část 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Prekancerózy děložního hrdla - 2.část 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Prekancerózy 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla 11.4.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Zhoubné nádory dělohy a vulvy 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Zhoubné nádory ovária 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Základy mamologie I 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Základy mamologie II 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko