Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Patologické stavy v těhotenství - Diabetes mellitus v graviditě

Patologické stavy v těhotenství - Diabetes mellitus v graviditě

První část cyklu přednášek o závažných těhotenských patologických stavech pojednává o vztahu diabetu a těhotenství. Je zde obsažena klasifikace diabetu v graviditě a nastíněn management péče o těhotné diabetičky počínaje prekoncepční přípravou diabetiček I.typu a konče porodem diabetických matek a možnými komplikacemi plodů, resp. novorozenců.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Patologické stavy v těhotenství Přejít - Patologické stavy v těhotenstvíOtevřít v novém okně - Patologické stavy v těhotenství 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: diabetes gestační, těhotenství při diabetu, péče před početím, prenatální péče, gestační diabetes mellitus (GDM), prekoncepční péče, diabetická fetopatie, screening diabetu v graviditě


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Vratislav Krejčí | pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF a VFN | publikováno: 27.6.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012
citace: Krejčí Vratislav: Patologické stavy v těhotenství - Diabetes mellitus v graviditě. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 27.6.2007, poslední aktualizace 12.12.2012 [cit. 2019-10-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-425-patologicke-stavy-v-tehotenstvi-diabetes-mellitus-v-gravidite>. ISSN 1803-6619.