Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Screening VVV v I. a II.trimestru těhotenství

Screening VVV v I. a II.trimestru těhotenství

Screening vrozených vývojových vad pomocí biochemických markerů (AFP a hCG) v II.trimestru a měřením NT a stanovením PAPP-A a free beta hCG v I.trimestru těhotenství. Parametry screeningu definují, zda screeningový test identifikuje významnou část postižených nebo ohrožených (má vysokou senzitivitu) a zároveň zda má nízkou falešnou pozitivitu (tedy vysokou specificitu). V praxi se užívají dva typy screeningu vrozených vývojových vad, doplněné anamnestickými údaji s ohledem na věk těhotné ženy: časný – ultrazvukové měření NT a biochemické markery v krevním séru matky v I. trimestru a 
pozdní – biochemické markery v krením séru matky ve II. trimestru – Triple test.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Sceening v těhotenství Přejít - Sceening v těhotenstvíOtevřít v novém okně - Sceening v těhotenství 9.3.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: screening, Downův syndrom, těhotenství, Screening, Downův syndrom, I.trimestr, II.trimestr, těhotenství, NT, nuchální translucence


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Drahomíra Springer | pracoviště: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF a VFN | publikováno: 1.2.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012
citace: Springer Drahomíra: Screening VVV v I. a II.trimestru těhotenství. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 1.2.2007, poslední aktualizace 12.12.2012 [cit. 2019-10-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-381-screening-vvv-v-i-a-ii-trimestru-tehotenstvi>. ISSN 1803-6619.