Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

mikrobiologie a imunologie pro bakaláře (BOŠ, BZT)

Mikrobiologie a imunologie pro bakaláře (BOŠ, BZT)
Obsah přednášek Mikrobiologie a imunologie (předměty B00165 a B00799) v rozsahu: Obsah předmětu lékařská mikrobiologie. Základní vlastnosti bakterií: popis bakteriální buňky, metabolismus bakterií,kultivace, základy bakteriologické genetiky. Nástroje virulence bakterií: fimbrie, pouzdra, složení stěny (endotoxin), intracelulární parazitismus, chemotaxe. Toxiny a toxikózy. Antibiotika: mechanismy účinku. Desinfekce a sterilizace. Mikrobiologická kontrola prostředí a sterility. Antiinfekční imunita: Přirozená odolnost, charakteristika antigénu, navození imunitní odpovědi, sekreční a humorální protilátky, buňkami zprostředkovaná imunita a mechanismy jejich uplatnění v protiinfekční obraně. Nepříznivé důsledky imunologické obrany. Aktivní a pasivní imunizace. Speciální bakteriologie: Grampositivní koky, gramnegativní koky a kokobacily, grampositivní tyčky, anaerobní bakterie, gramnegativní fakultativně anaerobní tyčky, gramnegativní aerobní tyčky, gramnegativní mikroaerofilní tyčky, acidorezistentní tyčky, spirochety, mykoplasma. Základní postupy identifikace bakterií. Základy virologie: Třídění virů podle struktury, replikace virů, vztah virus - buňka. Patogeneze virových nákaz: lokalizované, disseminované, akutní, chronické, rekurentní infekce, pomalé virové infekce, nekonvenční viry. Speciální virologie: DNA a RNA viry. Diagnostika virových onemocnění.
 
autor: Běla Potužníková | sekce: E-learningové kurzy, Podklady k přednáškám | obor: Mikrobiologie | zobrazeno: 9562x | publikováno: 31.3.2008 | poslední úpravy: 27.5.2009 | Creative Commons License

Fyziologie a patologie menstruačního cyklu

Přednáška se zabývá fázemi menstruačního cyklu, jeho řízením a hormonálními charakteristikami. Část věnovaná poruchám menstruačního cyklu je v prezentaci stručně rozdělena, podrobněji je probírána formou interaktivní diskuze se studenty. Přednáška je určena studentům oborů porodnictví a gynekologie.

 
autor: Michael Fanta | sekce: Ozvučené přednášky, Podklady k přednáškám | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví 1 | zobrazeno: 8729x | publikováno: 3.4.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Patologie buňky – vybrané kapitoly

Patologie buňky – vybrané kapitoly

Texty soustředěné v tématickém celku „Patologie buňky – vybrané kapitoly“ představují multidisplininárně koncipované a postupně doplňované kapitoly z vybraných oblastí biologie ale zejména patologie buňky.

Snahou autorů bylo popsané procesy prezentovat v základních rysech nejen na úrovni molekulární, subcelulární, celulární a integrativně orgánové, ale také z pohledu klinicko-diagnostických dopadů. Vše s důrazem na představení vybraných procesů pokud možno v obecnější „biologické“ rovině. Každá kapitola je vybavena četnými schématy a obrazovou dokumentací.

 

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Prezentace uvádí normální a nejčastější patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších orgánů a oblastí, zejména při vyšetření břicha, retroperitonea včetně ledvin a měkkých částí. Připravila Radiodiagnostická klinika 1. LF UK v Praze. Přednáška obsahuje Ultrasonografii, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin a vyšetření měkkých tkání.

 
autor: Martin Mašek, Petra Steyerová, Martin Mašek | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 7603x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 9.1.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 8

 

Střevní parazitární infekce
..áška obsahuje základní informace o etiologii, pa.. ..klíčová slova: Amébóza, giardióza, kryptosporidióza, střevní nemat.. ..Integrovaný blok mikrobiologie a.. .. blok mikrobiologie a.. .. blok mikrobiologie a.. ..aný blok mikrobiologie a .. .. blok mikrobiologie a patologie.. ..antišek Stejskal Odkazy: Odkaz ..

Studium virtuálních mikroskopických preparátů pomocí www
..av patologie 1. LF UK (doc. Dušková) je s.. .. patologie 1. LF UK (doc. Dušková) je spoluřešitelem pro.. ..klíčová slova: arát, mikroskopický, patologie, h.. ..klíčová slova: mikroskopický, patologie,.. .. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., Doc. MUDr. Aleš Ryška; Ph...

Garanti oborů výukového portálu 1.LF UK
.. informatika - Prof.MUDr. Jiří Beneš CSc. Mikrobiologie - Prof. RNDr. Libuše Kolářová CSc. Nefrologie - .. ..Akutní medicína - Doc.MUDr. Martin Stříteský CSc... .. Otomar Kittnar DrSc., Gastroenterologie, hepatologie - Prof. MUDr. Aleš Žák DrSc. Geriatrie - Pr.. ..autor: Tomáš Nikl autor: Tomáš Nik..

Kariologie
.. UK v Praze.   Kariologie 2 - Fyziologie a mikrobiologie ústního prostředí: Přehled ontogeneze ústního pro.. ..ariologie 1 - Kariologie pro studující zubního lé.. .. fakulty UK v Praze. Kariologie 2 - Fyziologie a mikrobiologie ústního prostředí: Přehled ontogeneze ústního pro.. ..ariologie 1 - Kariologie pro studující zubního lé.. ..klíčová slova: kaz, mikroorganizmy, kariogenní potrava, .. ..klíčová slova: aktobacily, infekční okno, ústní mikrobiální bioto.. .. Broukal Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky ..

Lysosomální enzymopathie – strategie laboratorní diagnostiky
..a příkladu Fabryho nemoci je vysvětlena strategie p.. .. a biochemický obraz Fabryho nemoci, její patologie a principy enzymové a DNA analysy. Je zdůrazněn v.. ..klíčová slova: ální nemoci z ukládání - nervový systém, hydro.. ..klíčová slova: funkce lysosomů, lysosomální hydrolasy, Fabryho choroba, .. ..aboratorní technika 3 .. .. Dobrovolný, Jana Ledvinová Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?..

Antrostomie
..ace je první z cyklu rhinochirurgických přednášek p.. .. zachyceny klíčové kroky vedoucí k odstranění patologie v oblasti osteomeatálního komplexu maxilárního si.. ..klíčová slova: antrostomie, endoskopická funkční nosní chirurgie, .. ..klíčová slova: antrostomie, endoskopická funkční nosní chirurgie, .. .. MUDr. Jan Vokurka Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..

Dermatovenerologický atlas
.. a příbuzných oborů (infekční lékařství, mikrobiologie a parazitologie) studentů 1. LF UK magisterského .. .. vytvořen základ multimediálního atlasu pro výuku de.. ..klíčová slova: atovenerologie,.. ..autor: Ivana Kuklová, Jiří Štork, Růžena Pánková, M..

Vybrané přednášky z gynekologie
..á publikace vhodným způsobem doplňuje informační zd.. .. dokumenty jsou určeny pouze pro studenty 1. lékařské fakulty UK v Praze. A. Gynekologie 1. M.. .. DrSc D. Reprodukční medicína 1. Fyziologie a patologie menstruačního cyklu Přednáška se zabývá fázemi m.. .. Alois Martan, DrSc., Cibula D., Mašata J., Mára M. .. .. na externím úložišti – Fyziologie a patologie menstruačního cyklu | 8.10.2008 přístup řízen na ..