Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Studium virtuálních mikroskopických preparátů pomocí www

Studium virtuálních mikroskopických preparátů pomocí www

Ústav patologie 1. LF UK (doc. Dušková) je spoluřešitelem projektu FRVŠ "Vytvoření sbírky virtuálních mikroskopických preparátů pro pregraduální výuku histologie a patologie", kategorie A, č. projektu 3081/2006). Hlavním řešitelem je doc. A. Ryška a pracoviště LFHK. Volně přístupné www stránky nabízejí možnost studovat výukové histologické preparáty na vlastním pc. Databáze nasnímaných preparátů se plní postupně. Je možné řazení obsahu dle fakult. V současné době tam nemusí být kompletní sestava zkouškových preparátů, poskytli jsme jejich seznam a domluvili jsme, že budou zpracovávány přednostně. Nicméně již nyní je databáze s podrobnou instrukáží volně přístupná. Dovoluji si však připomenout, že znalost histologických znaků jednotlivých nozologických jednotek je v pregraduálním studiu pouze dílčím, nikoli jediným a vůdčím prvkem, jak se někteří studenti mylně domnívají. Nezapomínejte na : definici, příčiny, výskyt, patogenezi, MAKROSKOPII, potom tedy i něco z té histologické diagnostiky - spíše pro porozumnění, komplikace a prognózu - jen taková kompexní znalost Vás bude prrovázet účinně další (v naprosté většině klinickou, nikoli patologickou) medicínskou profesí. Pokud byste se chtěli stát patology ( a je to zajímavá a vzrušující profese) , pak se tuto oblast budete velice intenzivně doučovat postgraduálně.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Virtuální mikroskopické preparáty Přejít - Virtuální mikroskopické preparátyOtevřít v novém okně - Virtuální mikroskopické preparáty 23.2.2017 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Klíčová slova: preparát, mikroskopický, patologie, histologie


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jaroslava Dušková, Aleš Ryška | publikováno: 26.3.2007 | poslední úpravy: 6.2.2013
citace: Dušková Jaroslava, Aleš Ryška: Studium virtuálních mikroskopických preparátů pomocí www. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 26.3.2007, poslední aktualizace 6.2.2013 [cit. 2018-06-22] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-750-studium-virtualnich-mikroskopickych-preparatu-pomoci-www>. ISSN 1803-6619.