Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Dermatovenerologický atlas

Dermatovenerologický atlas

Byl vytvořen základ multimediálního atlasu pro výuku dermatovenerologie a příbuzných oborů (infekční lékařství, mikrobiologie a parazitologie) studentů 1. LF UK magisterského programu všeobecné lékařství, stomatologie, bakalářského studijního programu ošetřovatelství. Jako úložiště byl použit stávající e-learningový server, LMS Adobe Acrobat Connect Pro, dostupný na http://el.lf1.cuni.cz/dermatovenerologie. V současné fázi projektu byla zpracována následující témata: dermatózy vyvolané parazity, bakteriální infekce, virové infekce, kožní alergické reakce anafylaktického typu a lékové exantémy, erytemato papulo skvamózní dermatózy, kožní nádory. Součástí atlasu jsou kromě klinických a histopatologických snímků také videosekvence s komentářem (ošetření bércového vředu venózní etiologie, odběr materiálu z kůže a nehtů k mykologickému vyšetření). Část kasuistik byla zpracována formou kvízu, na kterém si lze ověřit diferenciálně diagnostickou rozvahu. Na zpracování kasuistik se částečně podíleli studenti čtvrtého ročníku 1. LF UK. Soubor témat bude průběžně doplňován. Obsah atlasu je dostupný pouze studentům 1. LF UK.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Dermatovenerologický atlas Přejít - Dermatovenerologický atlasOtevřít v novém okně - Dermatovenerologický atlas 25.1.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Klíčová slova: dermatovenerologie, atlas


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Ivana Kuklová, Jiří Štork, Růžena Pánková, Magdalena Skořepová, Milena Jirásková, Petr Velčevský, Zuzana Plzáková, Lukáš Lacina, Ondřej Kodet, Filip Staněk, David Kindl, Tomáš Nikl, Tomáš Herrmann, Eva Vodičková | pracoviště: Dermatovenerologická klinika 1.LF a VFN | publikováno: 25.1.2010 | poslední úpravy: 25.1.2010
citace: Kuklová Ivana, Jiří Štork, Růžena Pánková, Magdalena Skořepová, Milena Jirásková, Petr Velčevský, Zuzana Plzáková, Lukáš Lacina, Ondřej Kodet, Filip Staněk, David Kindl, Tomáš Nikl, Tomáš Herrmann, Eva Vodičková: Dermatovenerologický atlas. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 25.1.2010, poslední aktualizace 25.1.2010 [cit. 2020-01-27] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-881-dermatovenerologicky-atlas>. ISSN 1803-6619.