Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Antrostomie

Antrostomie

Prezentace je první z cyklu rhinochirurgických přednášek pro studenty 1. lékařské fakulty UK. Na videu jsou instruktivně shrnuty základní kroky funkční endonasální chirurgie. Jsou přesně zachyceny klíčové kroky vedoucí k odstranění patologie v oblasti osteomeatálního komplexu maxilárního sinu, za respektování anatomických a fyziologických souvislostí v dané lokalitě. Zároveň jsou prezentovány výhody, které přináší použití různých technik, zejména použití shaveru. Má sloužit studentům jako příprava k seminářům a přednáškám probíhajících na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku, 1.LFUK, FN v Motole. Prezentace vznikla jako součást projektu FRVŠ 1422/2011.

 


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Antrostomie Přejít - AntrostomieOtevřít v novém okně - Antrostomie 23.12.2011 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Klíčová slova: antrostomie, endoskopická funkční nosní chirurgie, FESS, antrostomie, endoskopická funkční nosní chirurgie, FESS


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jan Vokurka | pracoviště: Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF a FN Motol | publikováno: 23.12.2011 | poslední úpravy: 12.1.2012
citace: Vokurka Jan: Antrostomie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 23.12.2011, poslední aktualizace 12.1.2012 [cit. 2018-06-21] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-934-antrostomie>. ISSN 1803-6619.