Rychlé vyhledávání


Akutní medicína - Doc.MUDr. Martin Stříteský CSc.
Anatomie - MUDr. Ondřej Naňka Ph.D.
Anesteziologie a intenzivní medicína - Doc.MUDr. Martin Stříteský CSc.
Biofyzika - Prof.MUDr. Jiří Beneš CSc.
Biochemie, chemie - Prof.MUDr. Stanislav Štípek DrSc.
Biologie - Doc.MUDr. Milada Kohoutová CSc.
Dermatologie - Prof.MUDr. Jiří Štork CSc.
Diabetologie, dietetika - Prof.MUDr. Štěpán Svačina DrSc..
Endokrinologie, metabolismus - Prof.MUDr. Štěpán Svačina DrSc..
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena - Doc.MUDr. Milan Tuček CSc.
Farmakologie - Prof.MUDr. František Perlík DrSc.
Fyziologie - Prof.MUDr- Otomar Kittnar DrSc.,
Gastroenterologie, hepatologie - Prof. MUDr. Aleš Žák DrSc.
Geriatrie - Prof.MUDr. Eva Topinková CSc.
Hematologie - Prof.MUDr. Marek Trněný CSc.
Histologie, embryologie - Doc. MUDr. Petr Hach CSc.
Chirurgie, traumatologie, ortopedie - Prof.MUDr. Zdeněk Krška CSc.
Imunologie, alergologie - Prof. RNDr. Libuše Kolářová CSc.
Infektologie - Doc. MUDr. Michal Holub Ph.D.
Kardiologie, angiologie - Prof.MUDr. Aleš Linhart DrSc
Laboratorní medicína - Prof.MUDr. Tomáš Zima DrSc,
Lékařská etika a právo - MUDr. Mgr. Jolana Těšínová
Lékařská genetika - Doc.MUDr. Milada Kohoutová CSc.
Lékařská informatika - Prof.MUDr. Jiří Beneš CSc.
Mikrobiologie - Prof. RNDr. Libuše Kolářová CSc.
Nefrologie - Prof.MUDr. Vladimír Tesař DrSc.
Neurochirurgie - Prof.MUDr. Vladimír Beneš DrSc.
Neurologie - Prof.MUDr. Evžen Růžička DrSc.
Oftalmologie, optometrie - Doc.MUDr. Bohdana Kalvodová CSc.
Onkologie, radioterapie - Prof.MUDr. Luboš Petruželka CSc.
Otorinolaryngologie - prof. MUDr. Jan Betka DrSc
Patologie a a soudní lékařství - Prof.MUDr. Ctibor Povýšil DrSc.
Pediatrie, neonatologie - Prof.MUDr. Jiří Zeman DrSc.
Pneumologie - Prof.MUDr. Jiří Homolka DrSc.
Porodnictví a gynekologie - Prof.MUDr.; Alois Martan DrSc.
Pracovní lékařství a toxikologie - Prof.MUDr. Daniela Pelclová CSc.
Psychiatrie, psychologie, sexuologie - Prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc.
Radiologie a zobrazovací metody - Prof.MUDr. Jan Daneš CSc.
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie - Doc.MUDr Olga Švestková PhD
Revmatologie - Prof.MUDr. Karel Pavelka DrSc.
Urologie - Prof.MUDr. Tomáš Hanuš DrSc
Všeobecné praktické lékařství - MUDr. Bohumil Seifert Ph.D.
Zdravotní péče, ošetřovatelství - Mgr. Eva Marková
Zubní lékařství - Prof.MUDr. Jana Dušková DrSc.

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko