Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 1

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Prezentace k semináři Životní styl - výživa  v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Energie a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; minerální, stopové látky a vitaminy v souvislosti s významnými poruchami jejich příjmu.Význam jednotlivých druhů potravin: význam živočišných a rostlinných potravin ve výživě podle druhů. Výživa kojenců: význam kojení, výživová doporučení pro děti do jednoho roku. Výživová doporučení: výživová doporučení pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, hodnocení spotřeby potravin a doporučené dávky. Alternativní výživa: charakteristika a hodnocení vybraných způsobů alternativního stravování.

 
author: Eva Kudlová | section: Archive, Elearning courses, Materials for Lectures | discipline: Epidemiology, Preventive Medicine, Hygiene | context: Hygiena a epidemiologie předstátnicová stáž | viewed: 11486x | published on: 15.11.2006 | last modified on: 11.6.2009 | Creative Commons License
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 11

Go to page: 1 2

Lifestyle - nutrition of hygiene and epidemiology
..ance of breastfeeding. Physiology of.. ..keywords: breastfeeding, infant feeding, young child.. ..Hygiena a epidemiologie.. ..a a epidemiologie.. .. a epidemiologie.. .. a epidemiologie SRZk.. ..a Kudlová, Dr. Eva Kudlová; CSc. Links: Link ..

Garanti oborů výukového portálu 1.LF UK
.. DrSc.. Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena - Doc.MUDr. Milan Tuček CSc. Farmakologie - .. ..Akutní medicína - Doc.MUDr. Martin Stříteský CSc... .. metabolismus - Prof.MUDr. Štěpán Svačina DrSc.. Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena - Doc.MUDr. Mil.. ..autor: Tomáš Nikl autor: Tomáš Nik..

Malárie - horečnaté tropické onemocnění
..alárie představuje nejzávažnější parazitární infekc.. .. ročně. Přednáška shrnuje základní informace z epidemiologie, patogeneze, klinických příznaků, diagnostiky, lé.. ..keywords: alárie, Anopheles, krevní nátěry, chlorochin, chi.. ..antišek Stejskal, František Stejskal Odkazy: ..

Prekancerózy rodidel I - Prekancerózy děložního hrdla - 1.část
..aveny základní informace o epitelových poměrech na.. ..keywords: uteri, prekancerózy, cytologie, kolposkopie, papilomavirus .. ..keywords: cytologie, cervikální intraepiteliální neoplázie, lidské papi.. .. a porodnictví .. .. a porodnictví SRZk.. ..autor: Doc. Pavel Freitag, CSc., Doc.MUDr.Pavel..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
..astějším ZN vaječníku je karcinom - uvedena jeho in.. ..keywords: arium - nádory, farmakoterapie adjuvantní, g.. ..keywords: arcinom vaječníku, chemoterapie, relaps, g.. .. a porodnictví .. .. a porodnictví SRZk.. ..autor: Doc. Pavel Freitag, CSc., Doc.MUDr.Pavel..

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy
..áška představuje karcinom endometria - nejčastější .. ..keywords: - nádory, vulva - nádory, .. ..keywords: arcinom endometria, karcinom vulvy,.. .. a porodnictví .. .. a porodnictví SRZk.. ..autor: Doc. Pavel Freitag, CSc., Doc.MUDr.Pavel..

Prekancerózy rodidel II - Prekancerózy děložního hrdla - 2.část
.. základní metody ošetření cervikálních lézí - konizac.. ..keywords: uteri - neoplazie intraepiteliální, prekancerózy, konizace, pa.. ..keywords: ace, low grade léze, cervikální intraepiteliální ne.. .. a porodnictví .. .. a porodnictví SRZk.. ..autor: Doc. Pavel Freitag, CSc., Doc.MUDr.Pavel..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
..áška představuje karcinom děložního hrdla - celo.. ..keywords: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, t.. ..keywords: karcinom děložního hrdla, prevence, sc.. .. a porodnictví .. .. a porodnictví SRZk.. ..autor: Doc. Pavel Freitag, CSc., Doc.MUDr.Pavel..

Prekancerózy rodidel III - Prekancerózy vulvy, pochvy a endometria a gestační trofoblastická nemoc
..ato přednáška je určena pro všechny studenty stud.. ..keywords: ancerózy, vulva, vagína, endometrium, t.. ..keywords: ární intraepiteliální neoplázie, vaginální intra.. .. a porodnictví .. .. a porodnictví SRZk.. .. Pavel Freitag, CSc., Doc.MUDr.Pavel Freitag; CSc...

Nádory měkkých tkání
..asná léčba nádorů měkkých tkání není již jen otázko.. ..keywords: ádory, měkké tkáně, klasifikace, diagnostika, epi.. ..keywords: měkké tkáně, klasifikace, diagnostika, epidemiologie.. ..astická .. .. Jana Matějovská Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..