Quick search

Audio lectures

Gross Anatomy Dissection Videos

Author: Ondřej Naňka

annotation image

This page contains links to short video demonstrations of regional anatomy of human body. An attention is fixed to those regions which are the subjects of dissection course. The videos are recommended for revision of your knowledge before dissection courses and practical part of the final exam. To enter this page you need your SIS login and password.

(lid-199)

Audiology for medical students

Author: Oliver Profant

annotation image

Prezentace je součástí cyklu přednášek zaměřených na problematiku sluchu a jeho vyšetřování. Je určena pro studenty 1. lékařské fakulty UK. Shrnuje základní fyziologii a patofyziologii ucha a slyšení, přináší základní informace o poruchách sluchu a zejména o možnostech jejich vyšetřování. Přestavuje celý soubor vyšetřovacích metod, od ladičkových zkoušek až po sofistikované BERA či OAE vyšetření. Má sloužit studentům jako příprava k seminářům a přednáškám probíhajících na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku, 1.LFUK, FN v Motole. Prezentace vznikla jako součást projektu FRVŠ 1422/2011.