Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 41

Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Kviz - Ochrana před ionizujícím zářením při radiodiagnostických vyšetřeních
..Radiodiagnostika..

Kviz - Diagnostické metody při vyšetření srdce a velkých cév, indikace, normální a patologický obraz
..Radiodiagnostika..

Angiografie
..Radiodiagnostika..

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody v senologii, gynekologii a porodnictví, indikace
..Radiodiagnostika..

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
..Radiodiagnostika..

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření pankreatu, jater a sleziny, indikace
..Radiodiagnostika..

Diagnostika karcinomu prsu
..Radiodiagnostika..

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
..Radiodiagnostika..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
..Radiodiagnostika..

Ultrasonografie hrudníku
..Radiodiagnostika..