Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Smrt mozku a odběr orgánů z pohledu intenzivisty,legislativa po roce 2002

Smrt mozku a odběr orgánů z pohledu intenzivisty,legislativa po roce 2002

Přednáška podává ucelený obraz současného stavu legislativy týkající se dárcovství orgánů v případě smrti mozku. Mozková smrt je nezvratné vymizení všech mozkových funkcí včetně funkcí mozkového kmene bez ohledu na přetrvávající činnost kardiovaskulárního aparátu a jiných orgánů. Mozková smrt je ztotožněna s biologickou smrtí jedince. Tento fakt je přijímán lékaři, veřejností, statutárními orgány a právními řády většiny zemí světa.

 
autor: Jiří Valenta | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Akutní medicína | kontext: Neodkladná medicína | zobrazeno: 6926x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 16

Jít na stránku: 1 2

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. Ukazuje nejčastější neuroradiologické obrazy při vyšetření magnetickou rezonancí, soustřeďuje se pře.. .. rezonancí, soustřeďuje se především na nádory mozku, cévní mozkové příhody, intrakraniální cévní malf.. ..klíčová slova: příhoda, intrakraniální cévní malformace, zánětlivé změny v mozku, ložiskové procesy v bílé hmotě, vr.. ..klíčová slova: intrakraniální cévní malformace, zánětlivé změny v mozku, ložiskové procesy v bílé hmotě, vrozené .. ..klíčová slova: MRI, cévní mozková příhoda, intrakraniální cévní malform.. ..klíčová slova: cévní malformace, zánětlivé změny v mozku, ložiskové procesy v bílé hmotě, vrozené malfo.. .. Seidl, Manuela Vaněčková; Zdeněk Seidl Odkazy: Odkaz Da..

Zobrazovací metody při vyšetření jater
.. hepatopatií, nejvýraznější strukturální změny u cirhózy, ložiskové změny − nejčastěji cys.. .. je věnována diagnostickým zobrazovacím metodám, které .. .. Kaván, Jan Kaván Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. nutné poznat i jimi vyvolané adaptivní buněčné změny vedoucí ke změnám funkce neurotransmiterových sys.. .. primárního účinku většiny antidepresiv je plazmatická membrána. Vzh.. .. ke změnám funkce neurotransmiterových systémů v mozku. V této práci jsou shrnuty výsledky studia me.. ..klíčová slova: synapse, serotonin, lipidové dvojvrstvy, membrány, antidepresiva, t.. ..klíčová slova: synapse, serotonin, lipidové dvojvrstvy, membrány, antidepresiva, t.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Deprese, antidepresiva a ..

Otologie I
.. je první z cyklu otologických přednášek pro studenty 1. .. ..klíčová slova: problematika, zánětlivé ušní afekce, o.. ..klíčová slova: problematika, zánětlivé ušní afekce, ot.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Otologie I | 23.12.2011 přístup ř..

Inverzní vztah mezi hladinami CRP A Bilirubinu v Séru
.. významnou úlohu v patogenezi aterosklerózy a zánětlivé markery jsou považovány za rizikový faktor pro vz.. .. zánět hraje významnou úlohu v patogenezi aterosklerózy a zá.. ..klíčová slova: ateroskleróza, zánět, C-reaktivní .. ..v Novotný, Vítek Libor; Malíková Ivana; Kvasnička J..

Amfizoické améby
..Volně žijící améby patogenní pro člověka vyvoláv.. ..klíčová slova: améby, volně žijící améby, naeglerie, Naegleria fowleri, a.. ..klíčová slova: GAE, lékařská parazitologie, ložiskový zánět mozku, akantamébová k.. ..va Nohýnková, Eva Nohýnková Odkazy: Odkaz Da..

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření retroperitonea, indikace
..viz k tématu: Diagnostické zobrazovací metody při v.. ..klíčová slova: orgány retroperitonea, traumatologické změny ledvin, CT.. ..klíčová slova: vyšetření retroperitonea, orgány retroperitonea, tr.. .. Kaván Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?..

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
.. skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na .. ..klíčová slova: skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zl.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kostní t..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
.. uvádí normální a nejčastější patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších or.. .. uvádí normální a nejčastější patologické změny při u.. ..klíčová slova: normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření mě.. .. Mašek, Petra Steyerová; Martin Mašek Odkazy: Odkaz ..

Oko a oční vady
.. se zabývá stavbou a funkcí lidského oka. Popisuje optický .. .. který přenáší informaci do zrakových center mozku. Fotoreceptory lidského oka jsou citlivé na s.. .. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Odkazy: Odkaz ..