Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Inverzní vztah mezi hladinami CRP A Bilirubinu v Séru

Inverzní vztah mezi hladinami CRP A Bilirubinu v Séru

Chronický zánět hraje významnou úlohu v patogenezi aterosklerózy a zánětlivé markery jsou považovány za rizikový faktor pro vznik ischemické choroby srdeční. Na druhou stranu bilirubin jakožto látka s vysokými antioxidačními účinky je považován za faktor protektivní. Cílem této studie bylo potvrdit vztah mezi sérovými hladinami bilirubinu a vysoce senzitivního C-reaktivního proteinu (hs-CRP) na rozšířeném souboru zdravých jedinců.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Inverzní vztah mezi hladinami cpr a bilirubinu v séru Přejít - Inverzní vztah mezi hladinami cpr a bilirubinu v séruOtevřít v novém okně - Inverzní vztah mezi hladinami cpr a bilirubinu v séru 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Klíčová slova: bilirubin, ateroskleróza, zánět, C-reaktivní protein


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Ladislav Novotný, Libor Vítek, Ivana Malíková, Jan Kvasnička, Hana Benáková | pracoviště: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF a VFN | publikováno: 8.12.2006 | poslední úpravy: 23.1.2013
citace: Novotný Ladislav, Libor Vítek, Ivana Malíková, Jan Kvasnička, Hana Benáková: Inverzní vztah mezi hladinami CRP A Bilirubinu v Séru. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 8.12.2006, poslední aktualizace 23.1.2013 [cit. 2018-06-23] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-669-inverzni-vztah-mezi-hladinami-crp-a-bilirubinu-v-seru>. ISSN 1803-6619.