Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Otologie I

Otologie I

 Prezentace je první z cyklu otologických přednášek pro studenty 1. lékařské fakulty UK. Shrnuje základní patofyziologii ucha a slyšení, základní informace o onemocněních zevního ucha, o zánětlivých afekcích postihující zevní a střední ucho, o jejich klinických projevech a léčbě. Má sloužit studentům jako příprava k seminářům a přednáškám probíhajících na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku, 1.LFUK, FN v Motole. Prezentace vznikla jako součást projektu FRVŠ 1422/2011.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Otologie I Přejít - Otologie IOtevřít v novém okně - Otologie I 23.12.2011 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Klíčová slova: otologie, ušní problematika, zánětlivé ušní afekce, otologie


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jan Bouček | pracoviště: Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF a FN Motol | publikováno: 23.12.2011 | poslední úpravy: 12.1.2012
citace: Bouček Jan: Otologie I. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 23.12.2011, poslední aktualizace 12.1.2012 [cit. 2018-06-21] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-932-otologie-i>. ISSN 1803-6619.