Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

soubor přednášek z anatomie

Soubor přednášek z anatomie

Jedná se o soubor prezentací, které slouží jako podklad k přednáškám z anatomie. Tematicky zahrnují celou systematickou anatomii. Tento materiál slouží k rekapitulaci nejdůležitějších poznatků a k doplnění běžných učebnic. Prezentace jsou řazeny tematicky dle jednotlivých systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory).

 
autor: Ondřej Naňka, Jiří Brabec, Oldřich Eliška, Jana Dudová, Rastislav Druga, Miloš Grim, Zdenek Halata, Ivo Klepáček, Lukáš Lacina, Veronika Němcová, Zdenka Nováková, Pavel Petrovický, Karel Smetana, David Sedmera, Pavel Šnajdr | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Anatomie | zobrazeno: 33861x | publikováno: 7.1.2010 | poslední úpravy: 6.2.2013 | Creative Commons License

soubor 10 vybraných přednášek z toxikologie

Soubor 10 vybraných přednášek z toxikologie

Cílem přednášek je seznámit studenty s komplexním přístupem nutným pro efektivní toxikologická vyšetření a interpretaci nálezů, s možnostmi využití tradičních i alternativních biologických materiálů v různých souvislostech pro účely zdravotní i forenzní a s možnostmi využití nových analytických technologií dovolujících rozšířovat spektrum zachycených a prokázaných nox a jejich metabolitů. Předpokladem pro úspěšná řešení rozmanitých toxikologických případů a interpretaci nálezů je neustálá aktualizace znalostí o dispozici nox a jejich metabolitů v organismu.

 
autor: V. Pacáková, Marie Balíková, Věra Marešová | sekce: E-learningové kurzy, Podklady k přednáškám | obor: Farmakologie | kontext: Analytická toxikologie | zobrazeno: 5312x | publikováno: 13.12.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

soubor z teorie a praxe ošetřovatelství

Soubor z teorie a praxe ošetřovatelství

Soubor přednášek pro studenty bakalářského a magisterského studia - Ústav teorie a praxe ošetřovatelství. Cílem kurzu, je uvědomit si závažnost a nutnost specifického přístupu k pacientovi ohroženého imobilizačním syndromem a seznámit se s ošetřovatelskými intervencemi. Po absolvování tohoto kurzu budete schopen/a:

  • identifikovat nemocné ohrožené komplikacemi z dlouhodobého pobytu na lůžku
  • pochopit nutnost zhodnocení stavu pacienta
  • rozpoznat nebezpečí komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku
  • znát postup ke zmírnění rizika komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku
 
autor: Alice Strnadová | sekce: E-learningové kurzy, Podklady k přednáškám | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 4913x | publikováno: 3.5.2011 | poslední úpravy: 4.12.2012

soubor z teorie a praxe ošetřovatelství

Soubor přednášek pro studenty bakalářského a magisterského studia - Ústav teorie a praxe ošetřovatelství

 
autor: Alice Strnadová | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 6436x | publikováno: 19.2.2010 | poslední úpravy: 28.4.2011
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 23

Jít na stránku: 1 2 3

Audiology for medical students
.. o možnostech jejich vyšetřování. Přestavuje celý soubor vyšetřovacích metod, od ladičkových zkoušek až po.. .. je součástí cyklu přednášek zaměřených na problematiku sluchu a jeho vy..

Ošetřovatelský proces při uspokojování potřeby výživy a spánku u dětí a dospělých
.. zahrnuje soubor přednášek, které jsou určeny pro studenty 1. ročn.. .. zahrnuje soubor přednášek, které jsou určeny pro studenty 1. ročníku oboru ..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech Pow.. .. laboratorních testů a všech PowerPoint obrázků z přednášek. Encyklopedický přehled 50 laboratorních testů za.. .. biochemie | 28.1.2013 kdokoli – Soubor PowerPoint obrázků ze všech 4 pr..

Monitorace hemodynamiky
.. a zájemcům o obor akutní medicína. Přiložený soubor je možné stáhnout na lokální počítač. Dokumnet ne..

Analýza chůze
.. odkazy na užitečné internetové stránky. Součastí přednášek má být také praktické hodnocení vide..

Hyperglykémie a intenzivní péče
.. a zájemcům o obor akutní medicína. Přiložený soubor je možné stáhnout na lokální počítač. Dokumnet ne..

Péče o vnitřní prostředí
.. a zájemcům o obor akutní medicína. Přiložený soubor je možné stáhnout na lokální počítač. Dokumnet ne..

Minimálně intervenční stomatologie
.. intervenční stomatologie“ se skrývá soubor metod s cílem detekovat a zastavit onemocnění zu..

Otologie I
.. je první z cyklu otologických přednášek pro studenty 1. lékařské fakulty UK. Shrnuje zá..

Ergoterapeutické přístupy a medely psychosociálních dysfunkcí, ergoterapeutický proces v psychiatrii
.. organizace chápe rehabilitaci jako široký soubor aktivit, které kromě léčebné péče zahrnují též fy..