Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Ergoterapeutické přístupy a medely psychosociálních dysfunkcí, ergoterapeutický proces v psychiatrii

Ergoterapeutické přístupy a medely psychosociálních dysfunkcí, ergoterapeutický proces v psychiatrii

Přednáška seznamuje s modely a přístupy u psychosociálních dysfunkcí v ergoterapii, ergotera. proces. Světová zdravotnická organizace chápe rehabilitaci jako široký soubor aktivit, které kromě léčebné péče zahrnují též fyzioterapii, ergoterapii a terapii psychosociálních potřeb člověka. Rehabilitace je vnímána jako proces, jehož cílem je umožnit lidem s disabilitou. Dosáhnout a udržet si optimální funkční úroveň fyzických, senzorických, psychologických a/ nebo sociálních schopností. Rehabilitace poskytuje lidem s disabilitou nástroje, které potřebují pro zachování soběstačnosti a sebeurčení.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Ergoterapeutické přístupy Přejít - Ergoterapeutické přístupyOtevřít v novém okně - Ergoterapeutické přístupy 23.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: ergoterapeutický proces, modely a přístupy v ergoterapii - psychoanalýza, KBT, humanistický model, behaviorální model


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Monika Kohoutová | pracoviště: Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF a VFN | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013
citace: Kohoutová Monika: Ergoterapeutické přístupy a medely psychosociálních dysfunkcí, ergoterapeutický proces v psychiatrii. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 12.1.2007, poslední aktualizace 23.1.2013 [cit. 2018-06-21] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-631-ergoterapeuticke-pristupy-a-medely-psychosocialnich-dysfunkci-ergoterapeuticky-proces-v-psychiatrii>. ISSN 1803-6619.