Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Audiology for medical students

Audiology for medical students

Prezentace je součástí cyklu přednášek zaměřených na problematiku sluchu a jeho vyšetřování. Je určena pro studenty 1. lékařské fakulty UK. Shrnuje základní fyziologii a patofyziologii ucha a slyšení, přináší základní informace o poruchách sluchu a zejména o možnostech jejich vyšetřování. Přestavuje celý soubor vyšetřovacích metod, od ladičkových zkoušek až po sofistikované BERA či OAE vyšetření. Má sloužit studentům jako příprava k seminářům a přednáškám probíhajících na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku, 1.LFUK, FN v Motole. Prezentace vznikla jako součást projektu FRVŠ 1422/2011.

 


Links:
Link   Date Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence
html Audiology for medical students Go to - Audiology for medical studentsOpen in new window - Audiology for medical students 23.12.2011 access controlled with external service Creative Commons License

Keywords: audiology, audiology, audiologie

Discipline:

Creative Commons LicenseContribution content is subject to licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla Attribution 3.0 Czech Republic
author: Oliver Profant | organization: Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery in the Teaching Hospital Motol | published on: 23.12.2011 | last modified on: 12.1.2012
citation: Profant Oliver: Audiology for medical students. Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of 1-st Faculty of Medicine - Charles University [online] 2011-12-23, last modif. 2012-01-12 [cit. 2019-12-14] Available from WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/article-937-audiology-for-medical-students>. ISSN 1803-6619.