Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Alice Strnadová, alice.strnadova(at)ftn.cz

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Pedagogika v práci sestry

Pedagogika v práci sestry

Článek je zaměřen na edukační činnost sestry. Srovnává ošetřovatelský a edukační proces, upozorňuje na shodné a odlišné prvky. Upřesňuje, kdy pro sestru začíná edukační proces, seznamuje s podmínkami pro efektivní učení. Uvádí jednotlivé fáze výukového procesu: získávání a vyhodnocování informací, formulování cílů výuky, volbu vhodných metod a realizaci výuky a zhodnocení efektivity získaných znalostí, dovedností a postojů. Metody, vhodné pro nemocné dítě i dospělého jsou podrobně popsány. Jsou uvedeny základní výukové zásady a principy.

 
autor: Alice Strnadová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 4771x | publikováno: 10.12.2009 | poslední úpravy: 21.12.2012 | Creative Commons License

Soubor z teorie a praxe ošetřovatelství

Soubor z teorie a praxe ošetřovatelství

Soubor přednášek pro studenty bakalářského a magisterského studia - Ústav teorie a praxe ošetřovatelství. Cílem kurzu, je uvědomit si závažnost a nutnost specifického přístupu k pacientovi ohroženého imobilizačním syndromem a seznámit se s ošetřovatelskými intervencemi. Po absolvování tohoto kurzu budete schopen/a:

  • identifikovat nemocné ohrožené komplikacemi z dlouhodobého pobytu na lůžku
  • pochopit nutnost zhodnocení stavu pacienta
  • rozpoznat nebezpečí komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku
  • znát postup ke zmírnění rizika komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku
 
autor: Alice Strnadová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 4537x | publikováno: 3.5.2011 | poslední úpravy: 4.12.2012

Soubor z teorie a praxe ošetřovatelství

Soubor přednášek pro studenty bakalářského a magisterského studia - Ústav teorie a praxe ošetřovatelství

 
autor: Alice Strnadová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 5999x | publikováno: 19.2.2010 | poslední úpravy: 28.4.2011