Rychlé vyhledávání

Soubor přednášek pro studenty bakalářského a magisterského studia - Ústav teorie a praxe ošetřovatelství

Bakalářské studium

Bezpečný pokoj http://el.lf1.cuni.cz/os001/
Ošetřovatelské postupy http://el.lf1.cuni.cz/os002/
Péče o základní potřeby http://el.lf1.cuni.cz/os003/
Ekonomika zdravotnického zařízení http://el.lf1.cuni.cz/os004/
Ekonomika padů pacientů http://el.lf1.cuni.cz/os005/
Historie světového ošetřovatelství http://el.lf1.cuni.cz/os006/
Krizové stavy řízení http://el.lf1.cuni.cz/os007/
Vybrané kapitoly z didaktiky - Didaktika http://el.lf1.cuni.cz/os008/
Vybrané kapitoly z didaktiky - Hodnocení http://el.lf1.cuni.cz/os009/
RWCT metody a jejich využití ve vzdělávání sester http://el.lf1.cuni.cz/os010/ 


Magisterské studium navazující

Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka http://el.lf1.cuni.cz/os011/


Všeobecné lékařství

Imobilizační syndrom ošetřovatelské intervence http://el.lf1.cuni.cz/os012/
Teorie ošetřovatelství - imobilizační syndrom http://el.lf1.cuni.cz/os013/


Volitelné předměty

Adaptační proces sester na novorozenecké JIP http://el.lf1.cuni.cz/os014/
Psychosomatika http://el.lf1.cuni.cz/os015/
Intoxikace v dětském věku http://el.lf1.cuni.cz/os016/
Známe potřeby dětí ? http://el.lf1.cuni.cz/os017/
Finské zdravotnictví http://el.lf1.cuni.cz/os018/
Péče o nemocného s akutni_nekrotizujici pankreatitidou http://el.lf1.cuni.cz/os019/
Násilí na pracovišti http://el.lf1.cuni.cz/os020/
Moderní hojení ran http://el.lf1.cuni.cz/os021/
Stres žáků a studentů zdravotnických škol při odborné praxi http://el.lf1.cuni.cz/os022/
Novinky v resuscitaci http://el.lf1.cuni.cz/os023/
Ošetřovatelský proces na mém pracovišti http://el.lf1.cuni.cz/os024/
Obtížná intubace http://el.lf1.cuni.cz/os025/
Organizace záchranných služeb v ČR http://el.lf1.cuni.cz/os026/
Osobnost českého ošetřovatelství http://el.lf1.cuni.cz/os027/
Péče o pacienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií http://el.lf1.cuni.cz/os028/
Multikulturní ošetřovatelství http://el.lf1.cuni.cz/os029/
Právní předpisy http://el.lf1.cuni.cz/os030/
Bazální stimulace http://el.lf1.cuni.cz/os031/
Profesní organizace http://el.lf1.cuni.cz/os032/
Mechanická srdeční podpora http://el.lf1.cuni.cz/os033/