Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Soubor z teorie a praxe ošetřovatelství

Soubor z teorie a praxe ošetřovatelství

Soubor přednášek pro studenty bakalářského a magisterského studia - Ústav teorie a praxe ošetřovatelství. Cílem kurzu, je uvědomit si závažnost a nutnost specifického přístupu k pacientovi ohroženého imobilizačním syndromem a seznámit se s ošetřovatelskými intervencemi. Po absolvování tohoto kurzu budete schopen/a:

  • identifikovat nemocné ohrožené komplikacemi z dlouhodobého pobytu na lůžku
  • pochopit nutnost zhodnocení stavu pacienta
  • rozpoznat nebezpečí komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku
  • znát postup ke zmírnění rizika komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku

Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html IMOBILIZAČNÍ SYNDROM Přejít - IMOBILIZAČNÍ SYNDROMOtevřít v novém okně - IMOBILIZAČNÍ SYNDROM 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
html Intoxikace v dětském věku Přejít - Intoxikace v dětském věkuOtevřít v novém okně - Intoxikace v dětském věku 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
html Intradermální a subkutánní aplikace léků Přejít - Intradermální a subkutánní aplikace lékůOtevřít v novém okně - Intradermální a subkutánní aplikace léků 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
html Mechanická srdeční podpora Přejít - Mechanická srdeční podporaOtevřít v novém okně - Mechanická srdeční podpora 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
html Moderní hojení ran Přejít - Moderní hojení ranOtevřít v novém okně - Moderní hojení ran 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
html NOVINKY V RESUSCITACI Přejít - NOVINKY V RESUSCITACIOtevřít v novém okně - NOVINKY V RESUSCITACI 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
html Organizace záchranných služeb v ČR Přejít - Organizace záchranných služeb v ČROtevřít v novém okně - Organizace záchranných služeb v ČR 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
html Ošetřovatelské postupy Přejít - Ošetřovatelské postupyOtevřít v novém okně - Ošetřovatelské postupy 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
html Parenterální aplikace léků Přejít - Parenterální aplikace lékůOtevřít v novém okně - Parenterální aplikace léků 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
html Perorální podávání léků Přejít - Perorální podávání lékůOtevřít v novém okně - Perorální podávání léků 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
html Podávání léků - úvod Přejít - Podávání léků - úvodOtevřít v novém okně - Podávání léků - úvod 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
html ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY V APLIKACI INJEKCÍ Přejít - ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY V APLIKACI INJEKCÍOtevřít v novém okně - ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY V APLIKACI INJEKCÍ 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti

Klíčová slova: imobilizační syndrom, intoxikace, aplikace léků, srdeční podpora, resuscitace

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno

level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

autor: Alice Strnadová | publikováno: 3.5.2011 | poslední úpravy: 4.12.2012
citace: Strnadová Alice: Soubor z teorie a praxe ošetřovatelství. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 3.5.2011, poslední aktualizace 4.12.2012 [cit. 2020-01-27] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-921-soubor-z-teorie-a-praxe-osetrovatelstvi>. ISSN 1803-6619.