Rychlé vyhledávání

Soubor z teorie a praxe ošetřovatelství

Soubor přednášek pro studenty bakalářského a magisterského studia - Ústav teorie a praxe ošetřovatelství. Cílem kurzu, je uvědomit si závažnost a nutnost specifického přístupu k pacientovi ohroženého imobilizačním syndromem a seznámit se s ošetřovatelskými intervencemi. Po absolvování tohoto kurzu budete schopen/a:

  • identifikovat nemocné ohrožené komplikacemi z dlouhodobého pobytu na lůžku
  • pochopit nutnost zhodnocení stavu pacienta
  • rozpoznat nebezpečí komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku
  • znát postup ke zmírnění rizika komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 IMOBILIZAČNÍ SYNDROM 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
 Intoxikace v dětském věku 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
 Intradermální a subkutánní aplikace léků 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
 Mechanická srdeční podpora 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
 Moderní hojení ran 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
 NOVINKY V RESUSCITACI 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
 Organizace záchranných služeb v ČR 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
 Ošetřovatelské postupy 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
 Parenterální aplikace léků 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
 Perorální podávání léků 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
 Podávání léků - úvod 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti
 ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY V APLIKACI INJEKCÍ 3.5.2011 přístup řízen na externím úložišti

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit
Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.