Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 5

Psychoterapie hypochondrické poruchy

Psychoterapie hypochondrické poruchy

Hypochondrická porucha je charakterizována úzkostným sebepozorováním a strachem z nemoci. Postižený se obává, že má jednu nebo více závažných a progredujících tělesných nemocí. Terapie hypochondrické poruchy je často svízelná. Pacienti navíc zpočátku odmítají psychiatrickou léčbu a trvají na přítomnosti tělesné poruchy. 

 
autor: Marie Antošová, Ján Praško, Hana Prašková | sekce: Archiv, Podklady k přednáškám | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kontext: Lékařská psychologie a psychoterapie 3 | zobrazeno: 7097x | publikováno: 2.4.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

poruchy acidobazické rovnováhy

Poruchy acidobazické rovnováhy

Acidobazická rovnováha a její poruchy. Diagnostika poruch ABR, hodnocení vyšetření podle Astrupa. Interpretace vyšetření ABR je demonstrovaná na čtyřech kazuistikách. Jako poruchy acidobázické rovnováhy (ABR) označujeme stavy, kdy
pH vnitřního prostředí je odchýleno od normy (acidémie, alkalémie) nebo v organismu je přebytek nebo nedostatek kyselin či bází, tj. dochází ke změně složení pufrů (které může a nemusí být doprovázeno změnou výsledného pH; acidóza, alkalóza). Kurz je určen studentům lékařské biochemie a biochemie.

klíč k zápisu je "biochemie" 

 
autor: Martin Vejražka | sekce: E-learningové kurzy, Podklady k přednáškám | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 14739x | publikováno: 26.2.2008 | poslední úpravy: 6.2.2013 | Creative Commons License

poruchy metabolismu sodíku a vody

Poruchy metabolismu sodíku a vody

Přednáška shrnuje základní patofyziologické principy a klinický význam poruch metabolismu sodíku a vody, jejich diagnostiku a léčbu. Nejprve je vysvětlena patofyziologie regulace vodní a sodíkové homeostázy a následně probrána hyponatremie, hypernatremie, hypovolemie a edémové stavy.

 
autor: Jakub Závada | sekce: Ozvučené přednášky, Podklady k přednáškám | obor: Nefrologie | zobrazeno: 11185x | publikováno: 29.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012 | Creative Commons License

poruchy acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia

Poruchy acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia

Přednáška shrnuje základní patofyziologické principy a klinický význam poruch acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia, jejich diagnostiku a léčbu. Postupně je zmíněna patofyziologie acidobazické rovnováhy (ABR), respirační a metabolické poruchy ABR, hyperkalemie a hypokalemie.

 
autor: Jakub Závada | sekce: Ozvučené přednášky, Podklady k přednáškám | obor: Nefrologie | zobrazeno: 9171x | publikováno: 29.11.2006 | poslední úpravy: 23.6.2009 | Creative Commons License

poruchy trvání těhotenství, partus prematurus, prodloužené těhotenství

Poruchy trvání těhotenství, partus prematurus, prodloužené těhotenství

Přednáška popisuje diagnostiku a léčbu předčasného porodu a prodlouženého těhotenství. Definuje rozdíly mezi potratem, předčasným porodem a porodem v termínu, resp. po termínu. Ozvučená přednáška "Poruchy trvání těhotenství, partus prematurus, prodloužené těhotenství" je určena pro studenty oborů porodnictví a gynekologie.

 
autor: Zdeněk Hájek | sekce: Ozvučené přednášky, Podklady k přednáškám | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž | zobrazeno: 6893x | publikováno: 27.6.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 16

Jít na stránku: 1 2

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. další návykové látky; Akutní psychické poruchy; Afektivní poruchy v klinické praxi; Klinická psychologie. P.. .. psychopatologie; Organicky podmíněné duševní poruchy; Základy biologické psychiatrie; Schizofrenie; S.. ..klíčová slova: biologická psychiatrie, schizofrenie, afektivní poruchy, demence, poruchy osobnosti, neurotické .. ..klíčová slova: biologická psychiatrie, schizofrenie, afektivní poruchy, demence, poruchy osobnosti, neurotické poruchy, .. ..klíčová slova: biologická psychiatrie, schizofrenie, afektivní poruchy, demence, poruchy osobnosti, neurotické .. ..klíčová slova: biologická psychiatrie, schizofrenie, afektivní poruchy, demence, poruchy osobnosti, neurotické poruchy, ..

Vybrané kapitoly z psychiatrie
..klíčová slova: psychiatrie, afektivní poruchy, psychózy, .. ..klíčová slova: psychiatrie, afektivní poruchy, psychózy, ..

Psychoterapie úkostných poruch
.. poruchy patří mezi nejčastější psychické poruchy vůbec. L.. ..klíčová slova: poruchy, psychoterapie, psychodynamická, skupinová, k..

Psychobiologické reakce na stres a trauma
..klíčová slova: poruchy, Psychobiologie, stres, alexithymie, poruchy..

Úvod do biologické psychiatrie
.. o mechanismech vzniku a léčby schizofrenie, afektivních poruch a demence. Upravená a rozšířená verze té.. ..klíčová slova: receptory, psychofarmaka, schizofrenie, poruchy nálady, ..

Nepravidelné a patologické polohy plodu, porod koncem pánevním
..klíčová slova: polohy, patologické polohy, konec pánevní, poruchy mechanismu..

Biofyzika vidění
.. vnímání barvy a jasu a zmiňuje též některé poruchy tohoto vnímání. Vnímání barev zajišťují čípk..

Atlas onemocnění hlasu a řeči
..klíčová slova: onemocnění, hlas, hlasivky, poruchy..

Lysosomální enzymopathie – strategie laboratorní diagnostiky
..klíčová slova: poruchy funkce lysosomů, lysosomální hydrolasy, Fabryho c..

Opioidní analgetika - Text pro bakalářské obory
..klíčová slova: - antagonisté, receptory adrenergní - agonisté, poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek..