Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Psychoterapie úkostných poruch

Psychoterapie úkostných poruch

Úzkostné poruchy patří mezi nejčastější psychické poruchy vůbec. Lze je léčit jak psychoterapeuticky (individuální, skupinová, kognitivně behaviorální terapie), tak farmakoterapeuticky (antidepresiva nebo anxiolytika). Psychofarmaka zpravidla působí dříve. Psychoterapie je náročnější, její výsledek je však trvalejší. U těžších úzkostných poruch je optimální kombinace obou přístupů. Akutní intenzivní psychoterapie trvá 6–12 týdnů.


 Psychodynamická psychoterapie je zaměřena nikoliv na přímé snížení úzkostnosti, ale na budování osobnosti, která má dobrou schopnost úzkost snášet. Skupinová psychoterapie pomáhá porozumět způsobům, jakým se člověk vztahuje k druhým, a uvědomit si formy chování, které vedou ke stresu. Nejvíce výzkumně ověřeným psychoterapeutickým směrem, používaným pro léčbu úzkostných poruch je kognitivně behaviorální terapie. Je založena na principech teorie učení. Podle logického plánu se pacient postupně učí dovednostem, jak zvládat své epizody obav a starostí, panické záchvaty, fobické vyhýbavé chování, jak zmírnit úzkost, naučit se dobře komunikovat i jak efektivně řešit životní problémy.

Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Psychoterapie úkostných poruch Přejít - Psychoterapie úkostných poruchOtevřít v novém okně - Psychoterapie úkostných poruch 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: úzkostné poruchy, psychoterapie, psychodynamická, skupinová, kognitivne behaviorální

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno

level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Hana Prašková, Ján Praško | publikováno: 2.4.2007 | poslední úpravy: 13.3.2013
citace: Prašková Hana, Ján Praško: Psychoterapie úkostných poruch. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 2.4.2007, poslední aktualizace 13.3.2013 [cit. 2019-12-14] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-755-psychoterapie-ukostnych-poruch>. ISSN 1803-6619.