Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Úvod do biologické psychiatrie

Úvod do biologické psychiatrie

Biologická psychiatrie se zabývá duševními poruchami a poruchami chování z hlediska přírodovědeckého. V této práci jsou shrnuty základní poznatky o neuronech, synapsích, neurotransmiterech a receptorových systémech uplatňujících se při přenosu nervového signálu. Následuje stručný výklad poznatků o působení různých psychofarmak a hypotézy o mechanismech vzniku a léčby schizofrenie, afektivních poruch a demence. Upravená a rozšířená verze této práce vyšla v knižní podobě (Z. Fišar, R. Jirák: Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie. Grada, Praha, 2001).


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Úvod do biologické psychiatrie Přejít - Úvod do biologické psychiatrieOtevřít v novém okně - Úvod do biologické psychiatrie 6.11.2006 kdokoli Creative Commons License
 

Klíčová slova: neurony, neurotransmitery, receptory, psychofarmaka, schizofrenie, poruchy nálady, demence

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno

level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Zdeněk Fišar | pracoviště: Psychiatrická klinika 1.LF a VFN | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 9.1.2012
citace: Fišar Zdeněk: Úvod do biologické psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 6.11.2006, poslední aktualizace 9.1.2012 [cit. 2019-12-14] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-447-uvod-do-biologicke-psychiatrie>. ISSN 1803-6619.