Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Porodnictví a gynekologie

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2 3 4

Benigní gynekologické tumory

Nezhoubné gynekologické nádory jsou velmi častým onemocněním, které se může nacházet ve všech partiích ženského genitálu. Přednáška obsahuje jejich klasifikaci, deiferenciální diagnostiku a návrh optimálního přístupu k těmto diagnózám. Podrobněji je probrána problematika děložních myomů a ovariálních nezhoubných nádorů a cyst.

 
autor: Michal Mára | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví 1 | zobrazeno: 8169x | publikováno: 12.3.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Náhlé příhody v gynekologii

Náhlé příhody v gynekologii

Náhlé gynekologické příhody nejsou synonymem náhlých příhod břišních, avšak částečně se s nimi překrývají a bolest břicha bývá, kromě krvácení z rodidel, jejich nejtypičtějším příznakem. Přednáška obsahuje definici těchto akutních stavů, jejich rozdělení, typické symptomy a diferenciální diagnostiku. Obsahuje příklady nejčastějších příčin. Podrobněji je zmíněna problematika appendicitis u těhotných a ektopické gravidity.

 
autor: Michal Mára | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví 1 | zobrazeno: 8579x | publikováno: 6.3.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Minimálně invazivní chirurgie, endometrioza

Minimálně invazivní chirurgie, endometrioza

Přehled diagnostiky a operativy v oblasti minimálně invazivní chirurgie, "see and treat" hysteroskopie a transcervikální chirurgie. Přehled diagnostiky, konzervativní operační léčby endometriozy. Základní podmínkou tohoto onemocnění je přítomnost menstruace. Z toho také vychází nejstarší teorie,, tzv. implantační. Říká, že za výskyt endometriózy může tzv. „ zpětná menstruace“. Za normálních okolností se hormonálně změněná sliznice děložní ( endometrium) odplavuje z dutiny děložní pochvou a nastává menstruace. Částečky endometria jsou však během menstruace vyplaveny vejcovody i do dutiny břišní. Podle implantační teorie zde může dojít k jejich „zahnízdění“ (implantaci) a stejný hormonální proces, jaký probíhá na sliznici děložní, pak probíhá i na implantovaných částečkách sliznice v dutině břišní a v pánvi.

 

 
autor: David Kužel | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž | zobrazeno: 6686x | publikováno: 3.4.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Nepravidelné a patologické polohy plodu, porod koncem pánevním

Nepravidelné a patologické polohy plodu, porod koncem pánevním

Přednáška pojednává o nepravidelných a patologických polohách plodu a poruchách mechanismu I. a II.doby porodní, z hlediska diagnostiky a terapie. Důraz je kladen na problematiku porodu koncem pánevním. Ozvučená přednáška "Nepravidelné a patologické polohy plodu, porod koncem pánevním" je určena pro studenty 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze oborů porodnictví a gynekologie.

 
autor: Michal Koucký | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 15313x | publikováno: 27.6.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Poruchy trvání těhotenství, partus prematurus, prodloužené těhotenství

Poruchy trvání těhotenství, partus prematurus, prodloužené těhotenství

Přednáška popisuje diagnostiku a léčbu předčasného porodu a prodlouženého těhotenství. Definuje rozdíly mezi potratem, předčasným porodem a porodem v termínu, resp. po termínu. Ozvučená přednáška "Poruchy trvání těhotenství, partus prematurus, prodloužené těhotenství" je určena pro studenty oborů porodnictví a gynekologie.

 
autor: Zdeněk Hájek | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž | zobrazeno: 6893x | publikováno: 27.6.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Patologický vývoj plodu

Patologický vývoj plodu

Prezentace informuje o nejčastějších vývojových anomáliích plodového vejce genetické i negenetické povahy. Zmíněny jsou nejčastější teratogenní vlivy poškozující těhotenství. Větší prostor je věnován poruchám růstu plodu. Jsou podrobně rozebrány porodnické, neonatologické a etické aspekty hypotrofizace a těžké anemizace plodu.

 
autor: Zdeněk Žižka | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 10265x | publikováno: 27.6.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Intrapartální monitoring plodu

Intrapartální monitoring plodu

Přednáška pojednává o klasických i moderních metodách sledování stavu plodu v průběhu porodu. Hlavním cílem tohoto monitoringu je včas zachytit hrozící hypoxii plodu a adekvátní léčbou zabránit jeho závažnému postižení či úmrtí. Text je určen studentům oborů porodnictví a gynekologie. 

 
autor: Vratislav Krejčí | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž | zobrazeno: 8416x | publikováno: 4.9.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Organizace prenatální péče

Organizace prenatální péče

Přednáška s názvem "Organizace prenatální péče" určena především studentům studující obory porodnictví a  gynekologie. Podává komplexní pohled na systém a kvalitu prenatání péče v ČR. Definuje základní termíny a vyzdvihuje hlavní příčiny vynikajících výsledků české perinatální medicíny.

 
autor: Pavel Calda | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž | zobrazeno: 7578x | publikováno: 4.9.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Současné metody prenatálního screeningu a nejčastější vrozené vady plodu

Současné metody prenatálního screeningu a nejčastější vrozené vady plodu

Přednáška s názvem "Současné metody prenatálního screeningu a nejčastější vrozené vady plodu" která je určena především studentům oboru porodnictví a gynekologie, podává velmi detailní pohled na aktuální stav prenatální diagnostiky a managementu vrozených vývojových vad plodu.

 
autor: Pavel Calda | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž | zobrazeno: 9141x | publikováno: 4.9.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Antikoncepce

Antikoncepce

Přednáška s názvem "Antikoncepce" je určena studentům studující obor porodnictví a gynekologie.Tato přednáška podává systematický pohled na problematiku antikoncepce. Nejen že shrnuje výhody a rizika jednotlivých metod, ale pojednává též o souvisejících trendech reprodukční medicíny.

 
autor: David Cibula | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž | zobrazeno: 7368x | publikováno: 4.9.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2 3 4