Rychlé vyhledávání

MUDr. Zdeněk Žižka

Patologický vývoj plodu

Autor: Zdeněk Žižka

anotační obrázek

Prezentace informuje o nejčastějších vývojových anomáliích plodového vejce genetické i negenetické povahy. Zmíněny jsou nejčastější teratogenní vlivy poškozující těhotenství. Větší prostor je věnován poruchám růstu plodu. Jsou podrobně rozebrány porodnické, neonatologické a etické aspekty hypotrofizace a těžké anemizace plodu.