Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Intrapartální monitoring plodu

Intrapartální monitoring plodu

Přednáška pojednává o klasických i moderních metodách sledování stavu plodu v průběhu porodu. Hlavním cílem tohoto monitoringu je včas zachytit hrozící hypoxii plodu a adekvátní léčbou zabránit jeho závažnému postižení či úmrtí. Text je určen studentům oborů porodnictví a gynekologie. 


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Intrapartální monitoring plodu Přejít - Intrapartální monitoring ploduOtevřít v novém okně - Intrapartální monitoring plodu 4.9.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: fétus - monitorování, kardiotokografie, Apgarové skóre, kardiotokograf, hypoxie plodu, fetální pulzní oxymetrie, fetální EKG (STAN), Apgar skóre


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Vratislav Krejčí | pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF a VFN | publikováno: 4.9.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012
citace: Krejčí Vratislav: Intrapartální monitoring plodu. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 4.9.2007, poslední aktualizace 12.12.2012 [cit. 2019-11-20] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-428-intrapartalni-monitoring-plodu>. ISSN 1803-6619.