Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Oliver Profant

Sorted by: priority and last modification time
 

Audiology for medical students

Audiology for medical students

Prezentace je součástí cyklu přednášek zaměřených na problematiku sluchu a jeho vyšetřování. Je určena pro studenty 1. lékařské fakulty UK. Shrnuje základní fyziologii a patofyziologii ucha a slyšení, přináší základní informace o poruchách sluchu a zejména o možnostech jejich vyšetřování. Přestavuje celý soubor vyšetřovacích metod, od ladičkových zkoušek až po sofistikované BERA či OAE vyšetření. Má sloužit studentům jako příprava k seminářům a přednáškám probíhajících na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku, 1.LFUK, FN v Motole. Prezentace vznikla jako součást projektu FRVŠ 1422/2011.

 

 
author: Oliver Profant | discipline: Otorhinolaryngology | viewed: 2653x | published on: 23.12.2011 | last modified on: 12.1.2012 | Creative Commons License