Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 7

Vybrané přednášky z Gynekologie

Vybrané přednášky z gynekologie

Elektronická publikace vhodným způsobem doplňuje informační zdroje pro pregraduální studium oboru gynekologie a porodnictví. Podává ucelený soubor přednášek z gynekologie, pokrývající tři hlavní subspecializace oboru – reprodukční medicínu, urogynekologii a onkogynekologii. Přednášky se zaměřují zejména na témata klinická a oblasti s rychlým vývojem, u kterých elektronická forma sdělení může významně zpřesnit, aktualizovat, ale i zjednodušit dostupné tištěné materiály

 
autor: Alois Martan, David Cibula, Jaromír Mašata, Michal Mára a kol. | sekce: Výukové video, E-learningové kurzy, Podklady k přednáškám | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 36030x | publikováno: 8.12.2009 | poslední úpravy: 9.3.2013 | Creative Commons License

akutní krvácení v porodnictví

Akutní krvácení v porodnictví

Akutní krvácení (a krvácivé stavy vůbec) v porodnictví patří mezi nejzávažnější komplikace tohoto oboru. Tato přednáška dává ucelený přehled této problematiky, počínaje fyziologií těhotenství a jednotlivými patofyziologickými mechanismy vedoucím k jednotlivým poruchám koagulace v perinatálním období, včetně stavů DIC (Diseminovaná intravaskulární koagulace ). Dále dává přehled jednotlivých laboratorních vyšetření a jejich interpretace, věnuje se základům neodkladná terapie krvácivých stavů v porodnictví na základě nejnovějších doporučení odborné společnosti.

 
autor: Jiří Valenta | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Akutní medicína | kontext: Neodkladná medicína | zobrazeno: 7371x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod

Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod

Gynekologické záněty představují jeden z nejčastějších problémů, který vede ženu k návštěvě gynekologa.

 
autor: Jaromír Mašata | sekce: Ozvučené přednášky, Podklady k přednáškám | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž | zobrazeno: 6395x | publikováno: 4.4.2007 | poslední úpravy: 12.2.2010 | Creative Commons License

Náhlé příhody v porodnictví - Úvod, Rozdělení

Náhlé příhody v porodnictví - Úvod, Rozdělení

Přednáška s názvem "Náhlé příhody v porodnictví - Úvod, Rozdělení" je určena pro studenty studující obory porodnictví a gynekologiea  v 1.části pojednává o náhlých příhodách v porodnictví -krvácení, NPB, aktní interní komplikace.V druhé části jsou rozděleny příčiny náhlých příhod z hlediska časového vzniku.

 
autor: Bedřich Kratochvíl | sekce: Ozvučené přednášky, Podklady k přednáškám | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 7195x | publikováno: 6.8.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc

Proběhlý pánevní zánět je často příčinou řady závažných komplikací, včetně možnosti vzniku neplodnosti, mimoděložního těhotenství, chronické pánevní bolesti a jiných.

 
autor: Jaromír Mašata | sekce: Ozvučené přednášky, Podklady k přednáškám | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž | zobrazeno: 7640x | publikováno: 4.4.2007 | poslední úpravy: 12.2.2010 | Creative Commons License

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody v senologii, gynekologii a porodnictví, indikace

Kviz - Diagnostické zobrazovací metody v senologii, gynekologii a porodnictví, indikace

Kviz k tématu: Diagnostické zobrazovací metody v senologii, gynekologii a porodnictví (ot. č.19 pro zkoušku z Radiodiagnostiky). Ověřte si znalosti této problematiky. V případě, že budete úspěšný/á ve všech tématech, máte velké předpoklady zkoušku složit. Kvíz je doporučen studentům oborů radiologie a zobrazovací metody.

 
autor: Jan Daneš | sekce: Archiv, Podklady k přednáškám | obor: Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 4434x | publikováno: 7.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce

Ozvučená přednáška "Inkontinence moči u žen" je určena studentům a zájemcům o obory porodnictví a gynekologie. V poslední letech se zpřesňuje a zdokonaluje diagnostika poruch poševního prostředí, což umožňuje efektivnější léčbu onemocnění. Infekce vulvy a pochvy jsou jedním z nejčastějších problémů, s kterým se setkáváme v běžné každodenní gynekologické praxi. Většina pacientek s tímto onemocněním vyžaduje pouze jednoduché vyšetření a léčbu. Přesto u části žen je obtížné stanovit správnou diagnózu nebo špatně odpovídají na standardní léčbu.

 
autor: Jaromír Mašata | sekce: Ozvučené přednášky, Podklady k přednáškám | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž | zobrazeno: 6605x | publikováno: 4.4.2007 | poslední úpravy: 26.4.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 32

Jít na stránku: 1 2 3 4

Preeklampsie - Patologické stavy v těhotenství III
.. je určena studentům oborů porodnictví a gynekologie. (II. chirurgická klinika - kardiovaskulární ch.. ..áška pojednává o etiopatogenezi, managementu a mo.. .. Ozvučená přednáška je určena studentům oborů porodnictví a gynekologie. (II. chirurgická klinika - .. ..klíčová slova: - komplikace, preeklampsie,.. ..klíčová slova: gestóza, edémy, hypertenze, proteinurie, .. ..Gynekologie a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová st.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. ..As. Vratislav Krejčí Odkazy: Odkaz ..

Základy mamologie I - vyšetřovací metody, benigní léze prsu
.. určena studentům studující obory porodnictví a gynekologie. Obsahuje úvod do problematiky mamologie. .. ..áška "Základy mamologie I - vyšetřovací meto.. .. prsu" je určena studentům studující obory porodnictví a gynekologie. Obsahuje úvod do problematiky .. ..klíčová slova: á lišta, zobrazovací metody, mamografie, u.. ..Gynekologie a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová st.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. ..As. MUDr. David Pavlišta Odkazy: Odkaz ..

Porodnické operace, porodní poranění
.. Univerzity Karlovy v Praze oborů porodnictví a gynekologie.. ..áška shrnuje podmínky a indikace základních por.. .. fakulty Univerzity Karlovy v Praze oborů porodnictví a.. ..klíčová slova: chirurgické výkony, porod - vedení, porodní pora.. ..klíčová slova: ařský řez, forceps, vakuumextrakce, obraty pl.. ..Gynekologie a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová st.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. .. Zdeněk Hájek, DrSc. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..

HELLP syndrom - Patologické stavy v těhotenství II
.. je určena pro studenty oborů porodnictví a gynekologie.. .. pojednává o definici, etiopatogenezi, klinických a l.. .. Ozvučená přednáška je určena pro studenty oborů porodnictví a.. ..klíčová slova: - komplikace, hemolýza, trombocytopenie, syndrom .. ..klíčová slova: a, elevace jaterních testů, trombocytopenie, m.. ..Gynekologie a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová st.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. ..As. Vratislav Krejčí Odkazy: Odkaz ..

Organizace prenatální péče
.. studentům studující obory porodnictví a  gynekologie. Podává komplexní pohled na systém a kvalitu pre.. ..áška s názvem "Organizace prenatální péč.. .. určena především studentům studující obory porodnictví a  gynekologie. Podává komplexní pohled na s.. ..klíčová slova: atální péče, kojenecká mortalita, mateřská mortal.. ..klíčová slova: a prenatální péče, perinatální mortalita, mateřská .. ..Gynekologie a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová st.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. .. Pavel Calda, CSc. Odkazy: Odkaz ..

Intrapartální monitoring plodu
.. Text je určen studentům oborů porodnictví a gynekologie.. ..áška pojednává o klasických i moderních metodách sl.. .. či úmrtí. Text je určen studentům oborů porodnictví a.. ..klíčová slova: - monitorování, kardiotokografie, Apgarové s.. ..klíčová slova: ardiotokograf, hypoxie plodu, fetální pulzní ox.. ..Gynekologie a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová st.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. ..As. Vratislav Krejčí, As. MUDr. Vratislav Krejčí Od..

Základy mamologie II - karcinom prsu
.. je určena studentům oborů porodnictví a gynekologie. Pojednává o onkologických onemocnění prsu, tj. p.. ..áška "Základy mamologie II - karcinom p.. .. - karcinom prsu" je určena studentům oborů porodnictví a gynekologie. Pojednává o onkologických on.. ..klíčová slova: faktory, duktální typ, tubulární typ, chirurgická lé.. ..Gynekologie a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová st.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. ..As. MUDr. David Pavlišta Odkazy: Odkaz ..

Současné metody prenatálního screeningu a nejčastější vrozené vady plodu
.. určena především studentům oboru porodnictví a gynekologie, podává velmi detailní pohled na aktuální stav pr.. ..áška s názvem "Současné metody prenatálního sc.. .. která je určena především studentům oboru porodnictví a gynekologie, podává velmi detailní pohled na ak.. ..klíčová slova: atální diagnóza, fétus - vývoj, chromozómy - abera.. ..klíčová slova: chromozomálních aberací, malformace plodu, ultrazvuk, k.. ..Gynekologie a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová st.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. .. Pavel Calda, CSc. Odkazy: Odkaz ..

Antikoncepce
.. je určena studentům studující obor porodnictví a gynekologie.Tato přednáška podává systematický pohled na prob.. ..áška s názvem "Antikoncepce" je určena st.. .. je určena studentům studující obor porodnictví a gynekologie.Tato přednáška podává systematický .. ..klíčová slova: antikoncepce, antikoncepční látky orální, anti.. ..klíčová slova: aná orální kontracepce (COC), progestin only pills .. ..Gynekologie a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová st.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. .. David Cibula, CSc. Odkazy: Odkaz ..

Poruchy trvání těhotenství, partus prematurus, prodloužené těhotenství
.. určena pro studenty oborů porodnictví a gynekologie.. ..áška popisuje diagnostiku a léčbu předčasného porod.. .. určena pro studenty oborů porodnictví a.. ..klíčová slova: atologie, porod předčasný, potrat spontánní, těho.. ..klíčová slova: předčasný porod, potrat, .. ..Gynekologie a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová st.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. .. Zdeněk Hájek, DrSc. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..