Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

HELLP syndrom - Patologické stavy v těhotenství II

HELLP syndrom - Patologické stavy v těhotenství II

Sdělení pojednává o definici, etiopatogenezi, klinických a laboratorních příznacích a diferenciální diagnostice jednoho z nejzávažnějších patologických stavů v těhotenství. Obsahuje i výčet častých komplikací a návrh léčebného postupu u HELLP syndromu. Ozvučená přednáška je určena pro studenty oborů porodnictví a gynekologie. 


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Patologické stavy v těhotenství II Přejít - Patologické stavy v těhotenství IIOtevřít v novém okně - Patologické stavy v těhotenství II 8.10.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: těhotenství - komplikace, hemolýza, trombocytopenie, syndrom HELLP, hemolýza, elevace jaterních testů, trombocytopenie, management HELLP syndromu


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Vratislav Krejčí | pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF a VFN | publikováno: 1.7.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012
citace: Krejčí Vratislav: HELLP syndrom - Patologické stavy v těhotenství II. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 1.7.2007, poslední aktualizace 12.12.2012 [cit. 2019-12-14] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-426-hellp-syndrom-patologicke-stavy-v-tehotenstvi-ii>. ISSN 1803-6619.