Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Úvod do biologické psychiatrie

Úvod do biologické psychiatrie

Biologická psychiatrie se zabývá duševními poruchami a poruchami chování z hlediska přírodovědeckého. V této práci jsou shrnuty základní poznatky o neuronech, synapsích, neurotransmiterech a receptorových systémech uplatňujících se při přenosu nervového signálu. Následuje stručný výklad poznatků o působení různých psychofarmak a hypotézy o mechanismech vzniku a léčby schizofrenie, afektivních poruch a demence. Upravená a rozšířená verze této práce vyšla v knižní podobě (Z. Fišar, R. Jirák: Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie. Grada, Praha, 2001).

 
autor: Zdeněk Fišar | obor: Lékařská chemie a biochemie, Farmakologie, Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kontext: Psychiatrie | zobrazeno: 9294x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 9.1.2012 | Creative Commons License

Mechanické vlastnosti kosterního svalu

Mechanické vlastnosti kosterního svalu

Interaktivní výukový simulátor, provázený vysvětlujícím textem, slouží k vysvětlení a praktickému procvičení prostřednictvím virtuálních experimentů se svalem (nahrazuje a doplňuje praktická cvičení se živým objektem). Výukový program je nyní volně šiřitelný na platformě Control Web 5. Současně je přenesen na internetovou platformu Macromedia Flash. Je k dispozici na stránkách Laboratoře biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - na internetové adrese: www.physiome.cz. Program byl testován se skupinou studentů jako alternativa k fyziologickému praktiku.

 
autor: Tomáš Kripner, Zdeněk Wunsch, Jiří Kofránek | obor: Fyziologie a patologická fyziologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | zobrazeno: 7864x | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 16.2.2013 | Creative Commons License

Lokální anestetika - Text pro bakalářské obory

Lokální  anestetika - Text pro bakalářské obory

Základní poznatky o lokálních anesteticích pro bakalářské obory. Text se stručně zabývá dělením lokálních anestetik podle chemické struktury, mechanismem jejich účinku, farmakokinetikou, dalšími účinky těchto látek a jejich nežádoucími účinky, dále vlivem vazokonstrikční přísady a uvádí základní druhy lokální anestézie. Jednotlivá lokální anestetika jsou prezentována s přihlédnutím na aktuální stav v ČR. Text je doplněn seznamem literatury pro zájemce o hlubší studium.

 
autor: Norbert Gaier | obor: Farmakologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kontext: Klinická farmakologie T | zobrazeno: 8404x | publikováno: 17.1.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Objektivizační metody ve fyzioterapii - 1

Objektivizační metody ve fyzioterapii - 1

Multimediální přednáška zaměřená na objektivizační metody ve fyzioterapii s odkazy na videodokumenty a další materiály. Prezentace software měření Footscan. Prezentace funkcí software Footscan. Střižné síly a detaily měření na footscan. Dynamometrie, polyelektromylografie a elektrogoniometrie. Posturografie, biofeedback, analýza chůze, 3D videografie, diagnostické a terapeutické možnosti chůze, kvantitativní hodnocení.

 
autor: Zdeněk Guřan | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kontext: Objektivizační metody ve fyzioterapii | zobrazeno: 7413x | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Analýza chůze

Analýza chůze

Přednášky jsou určeny především pro studenty studující obory rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie a zabýva se problematikou z  diagnostiky poruch chůze. Jsou doplněny videodokumentací a odkazy na užitečné internetové stránky. Součastí přednášek má být také praktické hodnocení videozáznamu.

 
autor: Zdeněk Guřan | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kontext: Fyzioterapie | zobrazeno: 8629x | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Analgetika a antirevmatika - Prezentace pro bakalářské obory

Analgetika a antirevmatika - Prezentace pro bakalářské obory

Prezentace shrnuje možnosti farmakologického ovlivnění bolesti a zánětu u chorob pohybového ústrojí. Používaná léčiva patří do skupiny anilinových (např. paracetamol) a fenazonových derivátů a mezi nesteroidní antirevmatika. Dále jsou uvedeny chorobu modifikující léčiva revmatoidní artritidy. V přehledu jsou shrnuty základní farmakologické vlastnosti, nežádoucí účinky a základy terapeutického použití.

 
autor: František Perlík | obor: Farmakologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kontext: Klinická farmakologie T | zobrazeno: 8280x | publikováno: 9.1.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Terapie osteoporózy - Léčebně preventivní opatření, farmakoterapie

Terapie osteoporózy - Léčebně preventivní opatření, farmakoterapie

Přednáška se zabývá farmakoterapií osteoporózy stejně jako léčebně preventivními přístupy. Elektronický výukový dokument  "Terapie osteoporózy - Léčebně preventivní opatření, farmakoterapie" je určen pro studenty 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze oborů farmakologie, rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie. 

 
autor: Helena Buzková | obor: Farmakologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | zobrazeno: 7136x | publikováno: 18.1.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Klimatoterapie

Klimatoterapie

Studenti jsou seznámeni s charakteristikou lázeňských míst v ČR, jejich klimatickými podmínkami a vlivem na léčená onemocnění. Je probrána problematika thalassoterapie – léčby u moře. Dále jsou seznámeni s využitím léčebných koupelí, ozdravných  lázní a pití léčivých vod. Přednesená látka je studentům k dispozici v tištěné podobě.

 
autor: Marie Břízová | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | zobrazeno: 5375x | publikováno: 31.7.2009 | poslední úpravy: 7.12.2012 | Creative Commons License

Přehled chirurgických oborů pro fyzioterapeuty

Přehled chirurgických oborů pro fyzioterapeuty

Ve třech prezentacích je uvedena obecná chirurgie, traumatologie a speciální chirurgie. Studenti fyzioterapie jsou seznámeni s chirurgickou problematikou, je vzpomenut význam, jaký má rehabilitační léčba pro příznivý pooperační průběh. Prezentace jsou úvodem k přednáškám, které podávají přehled chirurgických oborů v plné šíři. Přednesená látka je studentům k dispozici v tištěné podobě.

 
autor: Marie Břízová | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | zobrazeno: 5036x | publikováno: 31.7.2009 | poslední úpravy: 7.12.2012 | Creative Commons License

Antropometrika

Antropometrika

Prezentace seznamuje studenty s integrálním pojetím antropologie, a zabývá se antropometrikou, tedy metodami přesného měření lidského těla pro účely vědeckého zpracování naměřených údajů. Antropologie je spolu se zoologií a botanikou jedním ze 3 základních biologických oborů. Je to nauka o člověku, jeho díle a hodnotách.
Jako obor se vyvíjí.

 
autor: Marie Břízová | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | zobrazeno: 4975x | publikováno: 31.7.2009 | poslední úpravy: 27.4.2012 | Creative Commons License