Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Objektivizační metody ve fyzioterapii - 1

Objektivizační metody ve fyzioterapii - 1

Multimediální přednáška zaměřená na objektivizační metody ve fyzioterapii s odkazy na videodokumenty a další materiály. Prezentace software měření Footscan. Prezentace funkcí software Footscan. Střižné síly a detaily měření na footscan. Dynamometrie, polyelektromylografie a elektrogoniometrie. Posturografie, biofeedback, analýza chůze, 3D videografie, diagnostické a terapeutické možnosti chůze, kvantitativní hodnocení.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Objektivizační metody 1 Přejít - Objektivizační metody 1Otevřít v novém okně - Objektivizační metody 1 24.11.2006 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: objektivizační metody, fyzioterapie, dynamometrie, polyelektromyografie


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Zdeněk Guřan | pracoviště: Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF a VFN | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012
citace: Guřan Zdeněk: Objektivizační metody ve fyzioterapii - 1. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 24.11.2006, poslední aktualizace 12.12.2012 [cit. 2018-06-21] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-599-objektivizacni-metody-ve-fyzioterapii-1>. ISSN 1803-6619.