Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lékařská informatika a informační věda

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené - pomůcky, předepisování kompenzačních pomůcek

Kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené - pomůcky, předepisování kompenzačních pomůcek

Přednáška zahrnuje oblast kopmenzačních pomůcek, indikace, způsoby předepisování a hrazení. Studenti by si měli doplnit informace z předešlého studijního období, prakticky si vyzkoušet, jakým způsobem lze vyplnit poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku. Technická pomůcka je definována jako produkt, nástroj, pom stroj, pomůcka, zařízení nebo technický systém užívaný osobou s handicapem. Je vyrobena individuálně nebo je k dostání na na běžěžném trhu.

 
autor: Doubravka Kostlivá | obor: Lékařská informatika a informační věda | kontext: Rehabilitace zdravotně postižených | zobrazeno: 7676x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

Ergoterapeutické přístupy a medely psychosociálních dysfunkcí, ergoterapeutický proces v psychiatrii

Ergoterapeutické přístupy a medely psychosociálních dysfunkcí, ergoterapeutický proces v psychiatrii

Přednáška seznamuje s modely a přístupy u psychosociálních dysfunkcí v ergoterapii, ergotera. proces. Světová zdravotnická organizace chápe rehabilitaci jako široký soubor aktivit, které kromě léčebné péče zahrnují též fyzioterapii, ergoterapii a terapii psychosociálních potřeb člověka. Rehabilitace je vnímána jako proces, jehož cílem je umožnit lidem s disabilitou. Dosáhnout a udržet si optimální funkční úroveň fyzických, senzorických, psychologických a/ nebo sociálních schopností. Rehabilitace poskytuje lidem s disabilitou nástroje, které potřebují pro zachování soběstačnosti a sebeurčení.

 
autor: Monika Kohoutová | obor: Lékařská informatika a informační věda | kontext: Ergoterapie - Psychosociální přístupy E | zobrazeno: 6051x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

Ekonomie zdravotnictví - seminář předmětu Počítačová podpora diagnostiky a terapie

Ekonomie zdravotnictví - seminář předmětu Počítačová podpora diagnostiky a terapie

Seminář Ekonomie zdravotnictví. Objasňuje důvody tržního selhání ve zdravotnictví, popisuje různé zdravotnické systémy a jejich indikátory, metody kvantifikace efektivnosti a přínosů a příklady ekonomického rozhodování ve zdravotnictví. Prezentace je určena studijním programům ékařská informatiky a informačních věd. 

 
autor: Daniel Smutek | obor: Lékařská informatika a informační věda | kontext: Počítačová podpora diagnostiky a terapie 1 I | zobrazeno: 5569x | publikováno: 4.4.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

Analýza obrazu

Analýza obrazu

Obrazový materiál k semináři o Analýze obrazu. V přednášce jsou probírány základní charakteristiky obrazu jako jeho rozlišení, počet odstínů, jas, kontrast, histogram a jejich úpravy, jsou zmiňovány operace s obrazy a konkrétní příklady jako digitální subtrakční angiografie a registrace. Materiál je určen studentům oborů lékařská informatika a informačnívh věd.

 
autor: Daniel Smutek | obor: Lékařská informatika a informační věda | kontext: Lékařská informatika 1, 2 | zobrazeno: 5978x | publikováno: 5.9.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

Ultrasonografická diagnostika v medicíně

Ultrasonografická diagnostika v medicíně

Přednáška pojednávající o použití ultrazvuku jako diagnostické metody v medicíně. Nejprve jsou stručně probrány základní fyzikální vlastnosti ultrazvuku a poté jsou předkládány obrazové příklady reprezentující základní typy vyšetření. Dokument je určen pro studenty oborů fyziologie a patologické fyziologie, lékařské informatiky a informačních věd, radiologie, radiodiagnostiky a zobrazovacích metod. 

 
autor: Daniel Smutek | obor: Fyziologie a patologická fyziologie, Lékařská informatika a informační věda, Radiologie a zobrazovací metody | zobrazeno: 7014x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Molekulární medicína a biotechnologie

Molekulární medicína a biotechnologie

V rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy s názvem Zavedení pregraduálního studijního programu „Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti“ vzniká na 1. LF UK ucelený studijní program, který seznámí studenty nejen s medicínskou stránkou oboru molekulární medicína a biotechnologie, ale také s možnostmi komerčního využití nabytých teoretických znalostí. První částí tohoto programu je předmět Molekulární medicína a biotechnologie, který pilotně proběhl v zimním semestru 2007. Druhou částí je praktický kurz Inovace a řízení ve zdravotnictví. V tomto kurzu jsou k dispozici přednášky k předmětiu Molekulární medicína a biotechnologie.

 
autor: Jiří Valach, a kol. | obor: Biologie, Farmakologie, Lékařská etika a právo, Lékařská chemie a biochemie, Lékařská informatika a informační věda | zobrazeno: 7341x | publikováno: 27.11.2008 | poslední úpravy: 7.12.2012 | Creative Commons License

Úvod do počítačových systémů

Úvod do počítačových systémů

V první části se naučíte základní pojmy z oblasti informatiky, terminologie, používané jednotky, kódování informace, základní rozdělení počítačů. Ve druhé části "Úvodu do počítačových systémů" je popsán hardware nutný pro chod počítače i přídavná periferní zařízení. Ozvučené prezentace jsou určeny studentům lékařské informatiky a informačních věd.

 
autor: Petr Honzík, Jaroslav Dušek, Martin Kubačák | obor: Lékařská informatika a informační věda | kontext: Zdravotnická informatika 1 | zobrazeno: 6601x | publikováno: 12.2.2007 | poslední úpravy: 27.4.2012 | Creative Commons License

Počítače a zdraví

Počítače a zdraví

V přednášce jsou shrnuty nejzákladnější informace o výhodách i nevýhodách používání počítačů z ohledem na zdraví uživatele.

 
autor: Martin Kubačák | obor: Lékařská informatika a informační věda | kontext: Zdravotnická informatika 1 | zobrazeno: 5896x | publikováno: 19.9.2007 | poslední úpravy: 23.6.2009 | Creative Commons License

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii

Encyklopedicky strukturované texty metodik laboratorních vyšetření v gastroenterologii, PowerPoint obrázky, on-line odkazy na abstrakta NLM Medline, národní číselník laboratorních metod na serveru MZ ČR.

 
autor: Petr Kocna | obor: Lékařská chemie a biochemie, Gastroenterologie, hepatologie, Lékařská informatika a informační věda | kontext: Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství | zobrazeno: 9822x | publikováno: 12.12.2006 | poslední úpravy: 5.6.2009 | Creative Commons License

Podmínky užívání, ochrana osobních údajů a autorských práv

Podmínky užívání, ochrana osobních údajů a autorských práv

Nakládání s obsahem serveru portal.lf1.cuni.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Celý článek >

 
autor: Tomáš Nikl | obor: Lékařská etika a právo, Lékařská informatika a informační věda | zobrazeno: 16787x | publikováno: 19.3.2008 | poslední úpravy: 4.12.2008 | Creative Commons License