Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MUDr. Daniel Smutek, Ph.D., int3(at)lf1.cuni.cz

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Základy endokrinologie

Základy endokrinologie

Kurz je určen zejména studentům 5. a 6. ročníku. Témata lekcí: Hormony a mechanismus jejich působení, Hypotalamus a hypofýza, Štítná žláza, Příštítná tělíska, Kůra a dřeň nadledvin, Gonády, Polyglandulární syndromy. Endokrinologie zkoumá endokrinní systém, což je systém žláz s vnitřní sekrecí. Složitá soustava navzájem funkčně propojených orgánů, která výraznou měrou ovlivňuje většinu dějů v lidském organismu. Endokrinní žláza je žláza s vnitřní sekrecí, která nemá vývod a své výměšky (hormony) vylučuje přímo do krve.

 
autor: Daniel Smutek, Jan Jiskra, Michal Kršek | obor: Endokrinologie, metabolismus | kontext: Interna - endokrinologie a metabolismus | zobrazeno: 10630x | publikováno: 12.3.2007 | poslední úpravy: 6.2.2013 | Creative Commons License

KURZ - Základy diabetologie

KURZ - Základy diabetologie

Kurz je určen zejména pro magisterské studijní programy lékařských fakult Témata lekcí: Diabetes mellitus - Stručný souhrn, Diagnostika diabetu, Klasifikace diabetu, Metabolický syndrom a vztahy k diabetu, Komplikace diabetu, Léčba diabetu, Prevence, riziko a perspektivy diabetu. Kurz je přístupný studentům 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 
autor: Daniel Smutek, Štěpán Svačina | obor: Diabetologie, dietetika | kontext: Interna - metabolizmus | zobrazeno: 8291x | publikováno: 4.4.2007 | poslední úpravy: 6.2.2013 | Creative Commons License

Ekonomie zdravotnictví - seminář předmětu Počítačová podpora diagnostiky a terapie

Ekonomie zdravotnictví - seminář předmětu Počítačová podpora diagnostiky a terapie

Seminář Ekonomie zdravotnictví. Objasňuje důvody tržního selhání ve zdravotnictví, popisuje různé zdravotnické systémy a jejich indikátory, metody kvantifikace efektivnosti a přínosů a příklady ekonomického rozhodování ve zdravotnictví. Prezentace je určena studijním programům ékařská informatiky a informačních věd. 

 
autor: Daniel Smutek | obor: Lékařská informatika a informační věda | kontext: Počítačová podpora diagnostiky a terapie 1 I | zobrazeno: 5536x | publikováno: 4.4.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

Analýza obrazu

Analýza obrazu

Obrazový materiál k semináři o Analýze obrazu. V přednášce jsou probírány základní charakteristiky obrazu jako jeho rozlišení, počet odstínů, jas, kontrast, histogram a jejich úpravy, jsou zmiňovány operace s obrazy a konkrétní příklady jako digitální subtrakční angiografie a registrace. Materiál je určen studentům oborů lékařská informatika a informačnívh věd.

 
autor: Daniel Smutek | obor: Lékařská informatika a informační věda | kontext: Lékařská informatika 1, 2 | zobrazeno: 5921x | publikováno: 5.9.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

Ultrasonografická diagnostika v medicíně

Ultrasonografická diagnostika v medicíně

Přednáška pojednávající o použití ultrazvuku jako diagnostické metody v medicíně. Nejprve jsou stručně probrány základní fyzikální vlastnosti ultrazvuku a poté jsou předkládány obrazové příklady reprezentující základní typy vyšetření. Dokument je určen pro studenty oborů fyziologie a patologické fyziologie, lékařské informatiky a informačních věd, radiologie, radiodiagnostiky a zobrazovacích metod. 

 
autor: Daniel Smutek | obor: Fyziologie a patologická fyziologie, Lékařská informatika a informační věda, Radiologie a zobrazovací metody | zobrazeno: 6971x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License