Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Molekulární medicína a biotechnologie

Molekulární medicína a biotechnologie

V rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy s názvem Zavedení pregraduálního studijního programu „Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti“ vzniká na 1. LF UK ucelený studijní program, který seznámí studenty nejen s medicínskou stránkou oboru molekulární medicína a biotechnologie, ale také s možnostmi komerčního využití nabytých teoretických znalostí. První částí tohoto programu je předmět Molekulární medicína a biotechnologie, který pilotně proběhl v zimním semestru 2007. Druhou částí je praktický kurz Inovace a řízení ve zdravotnictví. V tomto kurzu jsou k dispozici přednášky k předmětiu Molekulární medicína a biotechnologie.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Molekulární medicína a biotechnologie Přejít - Molekulární medicína a biotechnologieOtevřít v novém okně - Molekulární medicína a biotechnologie 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Studium patogeneze nemocí Přejít - Studium patogeneze nemocíOtevřít v novém okně - Studium patogeneze nemocí 9.3.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Analýza lidského genomu v diagnostice Přejít - Analýza lidského genomu v diagnosticeOtevřít v novém okně - Analýza lidského genomu v diagnostice 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Nové technologie v analýze DNA, RNA a proteinů Přejít - Nové technologie v analýze DNA, RNA a proteinůOtevřít v novém okně - Nové technologie v analýze DNA, RNA a proteinů 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Základy proteomiky Přejít - Základy proteomikyOtevřít v novém okně - Základy proteomiky 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Pokročilé optické mikroskopicé metody v medicíně a biotechnologiích Přejít - Pokročilé optické mikroskopicé metody v medicíně a biotechnologiíchOtevřít v novém okně - Pokročilé optické mikroskopicé metody v medicíně a biotechnologiích 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Buněčné kultury 1 Přejít - Buněčné kultury 1Otevřít v novém okně - Buněčné kultury 1 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Buněčné kultury 2 Přejít - Buněčné kultury 2Otevřít v novém okně - Buněčné kultury 2 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Buněčné kultury 3 Přejít - Buněčné kultury 3Otevřít v novém okně - Buněčné kultury 3 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Buněčné kultury 4 Přejít - Buněčné kultury 4Otevřít v novém okně - Buněčné kultury 4 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Buněčné kultury 5 Přejít - Buněčné kultury 5Otevřít v novém okně - Buněčné kultury 5 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Geneticky modifikované organismy,aplikace genového inženýrství ve farmacii a medicíně Přejít - Geneticky modifikované organismy,aplikace genového inženýrství ve farmacii a medicíněOtevřít v novém okně - Geneticky modifikované organismy,aplikace genového inženýrství ve farmacii a medicíně 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Genová terapie zhoubných nádorů Přejít - Genová terapie zhoubných nádorůOtevřít v novém okně - Genová terapie zhoubných nádorů 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Genová terapie zhoubných nádorů 2 Přejít - Genová terapie zhoubných nádorů 2Otevřít v novém okně - Genová terapie zhoubných nádorů 2 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Bioinformatika Přejít - BioinformatikaOtevřít v novém okně - Bioinformatika 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Etické a právní aspekty biotechnologií Přejít - Etické a právní aspekty biotechnologiíOtevřít v novém okně - Etické a právní aspekty biotechnologií 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Klíčová slova: molekulární medicína, biotechnologie


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jiří Valach, a kol. | pracoviště: Ústav lékařské biochemie | publikováno: 27.11.2008 | poslední úpravy: 7.12.2012
citace: Valach Jiří, a kol.: Molekulární medicína a biotechnologie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 27.11.2008, poslední aktualizace 7.12.2012 [cit. 2018-07-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-847-molekularni-medicina-a-biotechnologie>. ISSN 1803-6619.