Rychlé vyhledávání

Molekulární medicína a biotechnologie

V rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy s názvem Zavedení pregraduálního studijního programu „Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti“ vzniká na 1. LF UK ucelený studijní program, který seznámí studenty nejen s medicínskou stránkou oboru molekulární medicína a biotechnologie, ale také s možnostmi komerčního využití nabytých teoretických znalostí. První částí tohoto programu je předmět Molekulární medicína a biotechnologie, který pilotně proběhl v zimním semestru 2007. Druhou částí je praktický kurz Inovace a řízení ve zdravotnictví. V tomto kurzu jsou k dispozici přednášky k předmětiu Molekulární medicína a biotechnologie.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Molekulární medicína a biotechnologie 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Studium patogeneze nemocí 9.3.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Analýza lidského genomu v diagnostice 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Nové technologie v analýze DNA, RNA a proteinů 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Základy proteomiky 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Pokročilé optické mikroskopicé metody v medicíně a biotechnologiích 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Buněčné kultury 1 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Buněčné kultury 2 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Buněčné kultury 3 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Buněčné kultury 4 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Buněčné kultury 5 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Geneticky modifikované organismy,aplikace genového inženýrství ve farmacii a medicíně 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Genová terapie zhoubných nádorů 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Genová terapie zhoubných nádorů 2 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Bioinformatika 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Etické a právní aspekty biotechnologií 28.3.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko