Rychlé vyhledávání

Tomáš Nikl, tnikl(at)lf1.cuni.cz

Logo 1.LF UK pro použití ve výukových materiálech

Autor: Tomáš Nikl

anotační obrázek

Logo 1.LF pro použití ve výukových materiálech poptávejte u podpory e-learningu emailem. Logo poskytujeme, se souhlasem oddělení pro vnější vztahy 1.LF, pouze na vyžádání a výhradně k označení výukových dokumentů určených pro e-learning. Logo 1.LF je dostupné v základních barvách bílá, černá, tmavomodrá. V žádosti uvádějte barvu podkladu. Použití loga UK vydáváme se souhlasem děkanátu 1.LF a oddělením pro vnější vztahy UK. Jeho použití se řídí těmito zásadami.

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Autor: Tomáš Nikl

anotační obrázek

Ve spolupráci Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN a Katedry teorie obvodů FEL, ČVUT v Praze vznikla výuková aplikace „Atlas onemocnění hlasu a řeči“. Aktuálně je prezentován přehled základních poruch hlasu, se kterými se můžeme v oblasti foniatrie a otorinolaryngologie setkat. Jsou zde uvedeny stručné lékařské popisy, které jsou doplněny v záložkách konkrétními nálezy a analýzami. Audiovizuální ukázky - pohled do hrtanu při stroboskopickém záznamu kmitání hlasivek. V analýzách jsou prezentovány zvukové ukázky prodloužené fonace vokálů a čtení textu; jsou doplněny o ukázku objektivní akustické analýzy hlasu a řeči.

Databáze virtuálních preparátů

Autor: Tomáš Nikl

 Ústav pro histologii a embryologii 1. LF UK zpřístupňuje základ databáze virtuálních histologických preparátů, snímaných na mikroskopu OLYMPUS „dotSlide“.


K prohlížení můžete použít webové rozhraní nebo aplikaci OlyVIA (nastavení aplikace viz článek: http://www.lf1.cuni.cz/mikroskop-olympus-dotslide). 


Pro přístup přes webové stránky http://mikroskop.lf1.cuni.cz použijte přihlašovací jméno a heslo stejné jako do CAS (SIS) info


Instalační soubor aplikace OlyVIA (velikost 300MB)
http://www.lf1.cuni.cz/Data/files/OVT/OLY-VIA-9483.zip

Pro přístup přes aplikaci OlyVIA  použijte: 
Přihlašovací jméno dle požadované databáze: hist_student nebo biol_student
Heslo: student


Příjemné surfování přeje za kolektiv pracovníků ústavu.
Prof. MUDr. Jindřich Martínek, DrSc.
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK

MedicalMedia.eu

Autor: Tomáš Nikl

anotační obrázek

Do provozu byl úspěšně předán projekt pro správu a distribuci chráněných videí s názvem Streaming a distribuce chráněných multimédií lékařských fakult UK s využitím technologické infrastruktury CESNET. Rozhraní pro uživatele je na adrese uvedené v tabulce pod textem. Jde o komplexní systém pro správu, úschovu a řízenou distribuci citlivých výukových multimediálních materiálů.

Garanti oborů výukového portálu 1.LF UK

Autor: Tomáš Nikl


Vkládání výukových materiálů

Autor: Tomáš Nikl

Autoři elektronických výukových dokumentů mohou vkládat články a dokumenty na Výukový portál Mefanet po registraci a aktivaci účtu. Vložené články podléhají schvalovacímu procesu a mohou být odmítnuty.  Elektronické výukové dokumenty prosím vkládejte pomocí tohoto vstupního formuláře "Poslat článek". S případnými dotazy se obracejte na Centrum e-learningu 1. LF UK (+224 96 4162).

Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Autor: Tomáš Nikl

Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je jako pokračující online zdroj oficiální platformou pro uveřejňování plných textů článků, výukových prezentací, přednášek a pedagogických děl, elektronických výukových autorských a didaktických děl, a multimediálních učebních pomůcek a další elektronických dokumentů pro podporu prezenčního a distančního studia lékařských a zdravotnických oborů na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dokumenty na tomto portálu jsou dostupné podle autorem zvolených přístupových práv t.j. dokumenty mohou být volně dostupné, nebo dostupné po přihlášení zvolené skupině uživatelů, obsahuje archiv uveřejněných děl. Periodicita přírůstku článků je nepravidelná.

Redakce:

Centrum podpory elektronického vzdělávání
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Kateřinská 32, 121 08, Praha 2

Redaktoři: Tomáš Nikl, Filip Staněk, Josef Martiňák
Kontakt: e-learning@lf1.cuni.cz

ISSN 1803-6619 (od 12.12.2008)

Podmínky užívání, ochrana osobních údajů a autorských práv

Autor: Tomáš Nikl

anotační obrázek

Nakládání s obsahem serveru portal.lf1.cuni.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Celý článek >