Rychlé vyhledávání

Ostatní

Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy

Autor: Monika Hošťálková

 Video zachycuje monmenty z průběhu školení Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy, které probíhalo v prostorách 1. LF UK a bylo určeno vysokoškolským pedagogickým pracovníkům. Video zpravoval CAS, team rektorátu Univerzity Karlovy v Praze s podporou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Autor: Irena Holcová

anotační obrázek

Příručka věnovaná autorskému právu v e-learningu, včetně systémů wiki, licencí Creative Commons, problematiky zaměstnaneckých a školních děl atd. Příručka se zabývá autorským právem v e-learningu zejména pro potřeby učitelů lékařských fakult. V obecné části se věnuje autorskému zákonu a dalším právním předpisům, a to včetně mezinárodních úmluv. Vysvětluje a na příkladech ilustruje základní pojmy autorského práva. Dále se věnuje licenčním smlouvám, včetně Creative Commons. Samostatná kapitola pojednává o zaměstnaneckých dílech, dílech na objednávku a školních dílech. Poslední kapitola obecné části se podrobně zabývá právními aspekty tvorby autorského díla pro výukové účely.

Logo 1.LF UK pro použití ve výukových materiálech

Autor: Tomáš Nikl

anotační obrázek

Logo 1.LF pro použití ve výukových materiálech poptávejte u podpory e-learningu emailem. Logo poskytujeme, se souhlasem oddělení pro vnější vztahy 1.LF, pouze na vyžádání a výhradně k označení výukových dokumentů určených pro e-learning. Logo 1.LF je dostupné v základních barvách bílá, černá, tmavomodrá. V žádosti uvádějte barvu podkladu. Použití loga UK vydáváme se souhlasem děkanátu 1.LF a oddělením pro vnější vztahy UK. Jeho použití se řídí těmito zásadami.

Academic Entrepreneurship

Autor: Jiří Valach, a kol.

anotační obrázek

V rámci projektu č. 3374 financovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy s názvem „Vývoj a odzkoušení programů dalšího kariérního uplatnění post-doc absolventů v oblasti biotechnologií“ vznikl výukový kurz, jehož cílem je zprostředkovat absolventům post-doc studia náhled do oblasti biomedicínského podnikání, podnikatelství a korporátní sféry; zjistit možnost vzájemného užitku z výměny zkušeností a názorů v interaktivních seminářích; podpořit vazby a spolupráci mezi akademickým a komerčním sektorem. Obsahem kurzu jsou následující přednášky: Duševní vlastnictví; Komerční využití výsledků výzkumu; Financování vědy a výzkumu; Podnikatelský plán pro investory; založení spinn-off společnosti.

Inovace a řízení ve zdravotnictví

Autor: Jiří Valach, Josef Fiřt, Tomáš Mertin, Jiřina Shrbená, Ondřej Štěrba, Klára Votavová

anotační obrázek

V rámci projektu č. 3381 financovaného z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy s názvem Zavedení pregraduálního studijního programu „Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti“ vzniká na 1. LF UK ucelený studijní program, který seznámí studenty nejen s medicínskou stránkou oboru molekulární medicína a biotechnologie, ale také s možnostmi komerčního využití nabytých teoretických znalostí. První částí tohoto programu je předmět Molekulární medicína a biotechnologie, druhou částí jepraktický kurz Inovace a řízení ve zdravotnictví. Obsah kurzu: Právní rámec podnikání v ČR a EU; Aplikovaná personalistika pro studenty medicíny; Komerční využití výsledků výzkumu; Nestátní zdravotnické zařízení. 

MedicalMedia.eu

Autor: Tomáš Nikl

anotační obrázek

Do provozu byl úspěšně předán projekt pro správu a distribuci chráněných videí s názvem Streaming a distribuce chráněných multimédií lékařských fakult UK s využitím technologické infrastruktury CESNET. Rozhraní pro uživatele je na adrese uvedené v tabulce pod textem. Jde o komplexní systém pro správu, úschovu a řízenou distribuci citlivých výukových multimediálních materiálů.

Garanti oborů výukového portálu 1.LF UK

Autor: Tomáš Nikl


Pravidla pro uveřejňování článků a děl na Výukovém portálu 1.lf UK

Autor: Stanislav Štípek

anotační obrázek

       

Autorský zákon v e-learningu

Autor: Milan Cejnek

anotační obrázek

Záznam semináře prof.Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. rektora Vysoké školy finanční a správní v Praze ze dne 7.6.2006.

Efektivní eLearning v praxi

Autor: Michal Andrlík, Josef Hlaváček

anotační obrázek

Efektivní eLearning v praxi jako moderní podpůrná výuková metoda výkladu v praktické výuce.