Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Ostatní

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy

 Video zachycuje monmenty z průběhu školení Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy, které probíhalo v prostorách 1. LF UK a bylo určeno vysokoškolským pedagogickým pracovníkům. Video zpravoval CAS, team rektorátu Univerzity Karlovy v Praze s podporou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 
autor: Monika Hošťálková | obor: Ostatní | zobrazeno: 2006x | publikováno: 22.10.2014 | poslední úpravy: 22.10.2014 | Creative Commons License

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Příručka věnovaná autorskému právu v e-learningu, včetně systémů wiki, licencí Creative Commons, problematiky zaměstnaneckých a školních děl atd. Příručka se zabývá autorským právem v e-learningu zejména pro potřeby učitelů lékařských fakult. V obecné části se věnuje autorskému zákonu a dalším právním předpisům, a to včetně mezinárodních úmluv. Vysvětluje a na příkladech ilustruje základní pojmy autorského práva. Dále se věnuje licenčním smlouvám, včetně Creative Commons. Samostatná kapitola pojednává o zaměstnaneckých dílech, dílech na objednávku a školních dílech. Poslední kapitola obecné části se podrobně zabývá právními aspekty tvorby autorského díla pro výukové účely.

 
autor: Irena Holcová | obor: Ostatní | zobrazeno: 5917x | publikováno: 5.10.2009 | poslední úpravy: 13.3.2013 | Creative Commons License

Logo 1.LF UK pro použití ve výukových materiálech

Logo 1.LF UK pro použití ve výukových materiálech

Logo 1.LF pro použití ve výukových materiálech poptávejte u podpory e-learningu emailem. Logo poskytujeme, se souhlasem oddělení pro vnější vztahy 1.LF, pouze na vyžádání a výhradně k označení výukových dokumentů určených pro e-learning. Logo 1.LF je dostupné v základních barvách bílá, černá, tmavomodrá. V žádosti uvádějte barvu podkladu. Použití loga UK vydáváme se souhlasem děkanátu 1.LF a oddělením pro vnější vztahy UK. Jeho použití se řídí těmito zásadami.

 
autor: Tomáš Nikl | obor: Ostatní | zobrazeno: 6038x | publikováno: 22.11.2006 | poslední úpravy: 9.3.2013 | Creative Commons License

Academic Entrepreneurship

Academic Entrepreneurship

V rámci projektu č. 3374 financovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy s názvem „Vývoj a odzkoušení programů dalšího kariérního uplatnění post-doc absolventů v oblasti biotechnologií“ vznikl výukový kurz, jehož cílem je zprostředkovat absolventům post-doc studia náhled do oblasti biomedicínského podnikání, podnikatelství a korporátní sféry; zjistit možnost vzájemného užitku z výměny zkušeností a názorů v interaktivních seminářích; podpořit vazby a spolupráci mezi akademickým a komerčním sektorem. Obsahem kurzu jsou následující přednášky: Duševní vlastnictví; Komerční využití výsledků výzkumu; Financování vědy a výzkumu; Podnikatelský plán pro investory; založení spinn-off společnosti.

 
autor: Jiří Valach, a kol. | obor: Ostatní | zobrazeno: 4376x | publikováno: 27.11.2008 | poslední úpravy: 4.12.2012 | Creative Commons License

Inovace a řízení ve zdravotnictví

Inovace a řízení ve zdravotnictví

V rámci projektu č. 3381 financovaného z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy s názvem Zavedení pregraduálního studijního programu „Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti“ vzniká na 1. LF UK ucelený studijní program, který seznámí studenty nejen s medicínskou stránkou oboru molekulární medicína a biotechnologie, ale také s možnostmi komerčního využití nabytých teoretických znalostí. První částí tohoto programu je předmět Molekulární medicína a biotechnologie, druhou částí jepraktický kurz Inovace a řízení ve zdravotnictví. Obsah kurzu: Právní rámec podnikání v ČR a EU; Aplikovaná personalistika pro studenty medicíny; Komerční využití výsledků výzkumu; Nestátní zdravotnické zařízení. 

 
autor: Jiří Valach, Josef Fiřt, Tomáš Mertin, Jiřina Shrbená, Ondřej Štěrba, Klára Votavová | obor: Ostatní | zobrazeno: 4724x | publikováno: 27.11.2008 | poslední úpravy: 4.12.2012 | Creative Commons License

MedicalMedia.eu

MedicalMedia.eu

Do provozu byl úspěšně předán projekt pro správu a distribuci chráněných videí s názvem Streaming a distribuce chráněných multimédií lékařských fakult UK s využitím technologické infrastruktury CESNET. Rozhraní pro uživatele je na adrese uvedené v tabulce pod textem. Jde o komplexní systém pro správu, úschovu a řízenou distribuci citlivých výukových multimediálních materiálů.

 
autor: Tomáš Nikl | obor: Ostatní | zobrazeno: 8456x | publikováno: 31.5.2011 | poslední úpravy: 9.1.2012 | Creative Commons License

Garanti oborů výukového portálu 1.LF UK


 
autor: Tomáš Nikl | obor: Ostatní | zobrazeno: 10949x | publikováno: 20.11.2009 | poslední úpravy: 20.11.2009 | Creative Commons License

Pravidla pro uveřejňování článků a děl na Výukovém portálu 1.lf UK

Pravidla pro uveřejňování článků a děl na Výukovém portálu 1.lf UK

       

 
autor: Stanislav Štípek | obor: Ostatní | zobrazeno: 8877x | publikováno: 2.11.2009 | poslední úpravy: 16.11.2009 | Creative Commons License

Autorský zákon v e-learningu

Autorský zákon v e-learningu

Záznam semináře prof.Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. rektora Vysoké školy finanční a správní v Praze ze dne 7.6.2006.

 
autor: Milan Cejnek | obor: Ostatní | zobrazeno: 5916x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 28.5.2009 | Creative Commons License

Efektivní eLearning v praxi

Efektivní eLearning v praxi

Efektivní eLearning v praxi jako moderní podpůrná výuková metoda výkladu v praktické výuce.

 
autor: Michal Andrlík, Josef Hlaváček | obor: Ostatní | zobrazeno: 5000x | publikováno: 8.12.2006 | poslední úpravy: 28.5.2009 | Creative Commons License