Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Příručka věnovaná autorskému právu v e-learningu, včetně systémů wiki, licencí Creative Commons, problematiky zaměstnaneckých a školních děl atd. Příručka se zabývá autorským právem v e-learningu zejména pro potřeby učitelů lékařských fakult. V obecné části se věnuje autorskému zákonu a dalším právním předpisům, a to včetně mezinárodních úmluv. Vysvětluje a na příkladech ilustruje základní pojmy autorského práva. Dále se věnuje licenčním smlouvám, včetně Creative Commons. Samostatná kapitola pojednává o zaměstnaneckých dílech, dílech na objednávku a školních dílech. Poslední kapitola obecné části se podrobně zabývá právními aspekty tvorby autorského díla pro výukové účely.


Zvláštní část příručky vždy formou krátkého úvodu následovaného odpověďmi na otázky podrobněji rozebírá problematiku autorského práva v e-learningu a v systémech wiki, licence Creative Commons, zaměstnanecká díla, školní díla, mimosmluvní užití díla a další.
 

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích Stáhnout - Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědíchOtevřít v novém okně - Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích 5.10.2009 766.37 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Autorské právo v e-learningu Přejít - Autorské právo v e-learninguOtevřít v novém okně - Autorské právo v e-learningu 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Klíčová slova: Autorské právo, e-learning, wiki, Creative Commons

Obor:

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno

level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Irena Holcová | pracoviště: Ústav lékařské biochemie, Oddělení výpočetní techniky | publikováno: 5.10.2009 | poslední úpravy: 13.3.2013
citace: Holcová Irena: Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 5.10.2009, poslední aktualizace 13.3.2013 [cit. 2019-11-20] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-867-autorske-pravo-v-e-learningu-tez-ve-vztahu-k-systemu-wiki-v-otazkach-a-odpovedich>. ISSN 1803-6619.