Rychlé vyhledávání

Efektivní eLearning v praxi

Efektivní eLearning v praxi jako moderní podpůrná výuková metoda výkladu v praktické výuce.

Ve všech případech efektivního eLerningu platí pravidlo „KISS!“
1. Sociální skupina – nutná součást efektivního eLearningu (metody a verifikace)
Podstatou každého efektivního eLearningu je schopnost aktivní vzájemné komunikace mezi přednášejícím a posluchači prostřednictvím internetu a to na vyšší úrovni, než je pasivní email. Jde o to nevnímat eLearningové metody jako pasivní předávání informací, ale jako dynamický proces probíhající v čase za aktivní účasti posluchačů.

K docílení aktivní účasti je nutné vytvořit tzv. sociální skupinu, kde působní vzájemné vazby mezi přednášejícím (netmoderátorem) 2 a členem skupiny Je nutné připravit posluchače na očekávání událostí a jejich aktivní účasti na tomto procesu:

* Vytvořte velmi jednoduchou databázi (skupinu) emailů o velikosti jednotky (třídy, kruhu, účastníků kurzu,předmětu a pod.) Posluchač by měl znát své kolegy.
* Navažte první kontakt – PŘED ZAHÁJENÍM VÝUKOVÉHO CYKLU! V první zprávě uveďte kdo jste a čím se budete zabývat – holými větami.
* uveďte link na nějaký velmi jednoduchý, ale velmi atraktivní multimediální příklad (www.physiome.cz/ukazky/krevni_desticka_organely_do_zluta.swf)
* Zároveň vytvořte velmi jednoduchý individuální dotaz, formulovaný tak, aby každý člen skupiny mohl rychle odpovědět snadno a individuálně. Nezapomeňte zadat termín, do kdy mají účastníci odpovědět. (nebojte se být zábavní!) Podstatou tohoto kroku není „správná odpověď“, ale nastartování komunikačního procesu.....
* Členové skupiny, kteří se neozvou, je nutné zejména zpočátku individuálně vyzvat k odpovědi!!!, pokud se některý člen skupiny neozve, je velmi nutné zjistit příčinu, protože se nemůže zúčastnit efektivního eLearningu...

2. Parametry efektivního eLearningu.

(problém kategorizace bude zpracován zvlášť, pro tento příklad je uvedena forma eLearningu jako podpora výkladu.)

Efektivní eLearning musí splňovat několik základních parametrů:

1. Obsah Efektivního eLearningového kurzu musí být velmi krátký a stručný, týkající se pouze základů probírané tématiky. (Detaily je nutné probrat až při přednášce, popř. možné odkázat pomocí „linků“ na podrobnou informaci, popřípadě doplnit odkazem na textové zdroje...).
2. Látka musí být velmi zřetelně vysvětlena tak, aby byla snadno pochopitelná již po prvním poslechu. (pokud jde o obsáhlejší látku je nutné vytvořit jednotlivé moduly).
3. Všechny informace musí být maximálně zhuštěny (detaily při přednášce). Maximální časovou délku je nutno odvodit od náročnosti obsahu, obecně však 3-10 min max. + tlačítkový test.
4. Dynamika přednášky pomáhá v soustředění na dané téma (ideální formou by mohla být krátká atraktivní show s multimediálními ukázkami).
5. Zajímavě zpracovaná látka podporuje koncentraci.
6. Interaktivita je nutná! (minimálně ovládání + tlačítkový test).
7. Hudba na pozadí je atraktivní možností, stejně jako jakákoliv další vylepšení nepřekrývající původní smysl výkladu.
8. Krátký a jednoduchý interaktivní test na konci výkladu má dvojí význam:

*pomáhá posluchači ověřit si, zda pochopil výklad, přitom se pracuje s jeho krátkodobou pamětí,
*jeho elektronickou registrací je možné ověřit aktivní účast členů skupiny v každém okamžiku procesu efektivní eLearningové metody.

Vytvářet obsáhlé interaktivní multimediální studie je tak možné pro účely efektivního eLearningu na základě modularity a koncepční provázanosti jednotlivých kurzů. (Viz ATLAS FYZIOLOGIE 6) Efektivní eLeraning je však velmi účinný jako podpůrná metoda výkladu jednotlivých kapitol probírané látky.
3. Metoda aplikace efektivního eLearningu v praxi.

* Vytvořené a ověřené skupině zašleme email s linkem na probíranou látku a výzvou ke splnění závěrečného testu:

o jeho výsledky musí být elektronicky monitorovány ve speciální databázi, členy skupiny, kteří velmi jednoduchý test nesplní je třeba opakovaně vyzvat k aktivní účasti na procesu efektivního eLerningu.
* Následnou diskuzí na téma kurzu v posluchárně je možné připravit velmi efektivně půdu pro podrobný výklad tématu.
* Velmi podstatné je tedy zahrnout efektivní eLearning do kontextového řetězce:

efektivní eLearning >> výklad >> experiment/diskuse >> test

Výsledky metody efektivního eLearningu

* Značným způsobem zkracuje rozvrhový čas potřebný pro výklad.
* Velmi efektivně a nenásilně si vynucuje koncentraci na probíraný předmět.
* Výrazně napomáhá ke snadnějšímu pochopení.
* Motivuje k hlubšímu studiu atp.

4. Základy multimediálního zpracování efektivního eLearningu – témata k promyšlení

* vizuálně komunikační styly/layout
* typografie
* grafika
* užití bitmap - zásady
* Flash/3d/Movie
* Interaktivita/Linkage a pod....

 

 

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 1
80.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit
Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko