Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Monika Hošťálková

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Bazální stimulace

Cílem této prezentace je přiblížit vám koncept bazální stimulace a jeho využití v praxi. Tento koncept lze využít, jak v praxi ošetřovatelské, tak v praxi pedagogické. Koncept bazální stimulace (BS) pohlíží na pacienta jako na samostatnou jednotku, potřebující individuální péči. BS vychází z předpokladu, že lidské tělo je schopno přijímat signály a následně na ně reagovat. A to pokud člověk vnímá, je schopný se pohybovat, popřípadě i komunikovat. Tzn., že pohyb a komunikace se vzájemně prolínají.

 
autor: Monika Hošťálková | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 2687x | publikováno: 28.6.2015 | poslední úpravy: 28.6.2015 | Creative Commons License

Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy

 Video zachycuje monmenty z průběhu školení Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy, které probíhalo v prostorách 1. LF UK a bylo určeno vysokoškolským pedagogickým pracovníkům. Video zpravoval CAS, team rektorátu Univerzity Karlovy v Praze s podporou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 
autor: Monika Hošťálková | obor: Ostatní | zobrazeno: 1972x | publikováno: 22.10.2014 | poslední úpravy: 22.10.2014 | Creative Commons License

Aplikace inzulinu

Student se zhlédnutím videa seznámí se technikou subkutánní aplikace inzulinu do paže pomocí tzv. inzulinky. Video je určeno jako názorná ukázka pro studenty oboru Všeobecná sestra, Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a Adiktologie. Dříve, než student zhlédne výukového video, je nutné, aby danou problematiku prostudoval.

 

 
autor: Monika Hošťálková, Iva Eislerová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 4467x | publikováno: 17.12.2012 | poslední úpravy: 21.2.2013 | Creative Commons License

Aplikace intramuskulárních injekcí

Aplikace intramuskulárních injekcí

Student se zhlédnutím videa seznámí s vyhmatáváním místa vpichu a injekční aplikací léku do musculus gluteus maximus, musculus gluteus medius a musculus quadriceps femoris.

Videa jsou určena jako názorné ukázky pro studenty oboru Všeobecná sestra, Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a Adiktologie. Dříve, než student zhlédne výukového video, je nutné, aby danou problematiku prostudoval.

 

 
autor: Monika Hošťálková, Iva Eislerová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 7196x | publikováno: 2.1.2013 | poslední úpravy: 6.2.2013 | Creative Commons License

Ošetřovatelský proces při podávání léků

Ošetřovatelský proces při podávání léků

Prezentace je určena pro studenty 1. ročníku oboru Všeobecná sestra a 2. ročníku oboru Všeobecné lékařství. Tato prezentace obsahuje úvod k podávání léků včetně terminologie a zásad správného podávání. Další částí je ošetřovatelský proces při podávání léků per os a ošetřovatelský proces při místní aplikaci léků, tzn. aplikace léků na kůži, do oka, nosu, ucha, konečníku a pochvy.

 
autor: Monika Hošťálková | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 5541x | publikováno: 23.10.2011 | poslední úpravy: 6.2.2013 | Creative Commons License

Ošetřovatelský proces při parenterální aplikaci léků

Ošetřovatelský proces při parenterální aplikaci léků

Prezentace je určena studentům 1. ročníku oboru Všeobecná sestra. Nejdříve se studenti seznámí s obecným úvodem k injekčním technikám a poté následují jednotlivé způsoby aplikace. Aplikace intradermální a subkutánní se zaměřením na aplikaci inzulinu a nízkomolekulárních heparinů, aplikace intramuskulární zaměřenou a vyhmatávání vhodného místa vpichu a aplikace intravenózní.

 
autor: Monika Hošťálková | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 4344x | publikováno: 10.4.2012 | poslední úpravy: 6.2.2013 | Creative Commons License