Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Polymorphisms in interleukin-1 gene cluster are associated with increased risk of alcoholic liver cirrhosis

Polymorphisms in interleukin-1 gene cluster are associated with increased risk of alcoholic liver cirrhosis

Účel studie: V patogenezi alkoholické jaterní cirhózy (ALC) hrají významnou úlohu zánětlivé cytokiny tumor necrosis factor alfa (TNF-?) a interleukin 1-beta (IL-1?). Haplotyp [-511C; -31T] promotoru genu IL-1B a variabilní počet tandemových repetic délky 86-bp ve 2. intronu genu pro receptorového antagonistu IL-1 (IL-1RN) zvyšují transkripci genu pro IL-1B. Cílem studie bylo ověřit, zda tyto polymorfismy v genovém clusteru IL-1 ovlivní riziko ALC.


 Metody: Frekvence alel uvedených polymorfismů byly stanoveny u 100 pacientů s etylickou cirhózou a u 180 neabstinujících zdravých dobrovolníků se srovnatelným zastoupením věku a pohlaví.Výsledky: Žádná z alel IL-1B -31T a IL1-RN *2 nebyla samostatně asociována s ALC. Riziko ALC však bylo zvýšené u homozygotů pro alelu IL-1RN*2, kteří byli současně nosiči alely IL-1B -31T (relativní riziko 8,3, 95% konfidenční interval 1,7 - 40,7).Závěr: Naše výsledky prokazují zvýšené riziko ALC u homozygotů pro alelu IL-1RN*2, kteří jsou alespoň heterozygoty pro alelu IL-1B -31T. Synergický účinek alel IL-1B -31T a IL-1RN*2 zvyšuje produkci IL-1?, což potencuje nekroinflamatorní aktivitu a progresi fibrózy v játrech a vysvětluje tak biologickou podstatu zvýšeného rizika ALC.

Attachments:
Attachment   Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence
pdf Polymorphisms in interleukin-1 gene cluster Download - Polymorphisms in interleukin-1 gene clusterOpen in new window - Polymorphisms in interleukin-1 gene cluster 11.12.2006 1.1 MB anyone Creative Commons License

Keywords: alkoholická jaterní cirhóza, genetický polymorfismus, tumor necrosis factor¨-alfa, interleukin-1 beta, neutrofilní granulocyty


Creative Commons LicenseContribution content is subject to licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla Attribution 3.0 Czech Republic
author: Jan Petrášek, Soňa Režnáková, Jaroslav Hubáček, Jan Šperl, Pavel Trunečka, Julius Špičák, Milan Jirsa | organization: Department of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine | published on: 11.12.2006 | last modified on: 12.12.2012
citation: Petrášek Jan, Soňa Režnáková, Jaroslav Hubáček, Jan Šperl, Pavel Trunečka, Julius Špičák, Milan Jirsa: Polymorphisms in interleukin-1 gene cluster are associated with increased risk of alcoholic liver cirrhosis. Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of 1-st Faculty of Medicine - Charles University [online] 2006-12-11, last modif. 2012-12-12 [cit. 2019-12-14] Available from WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/article-671-polymorphisms-in-interleukin-1-gene-cluster-are-associated-with-increased-risk-of-alcoholic-liver-cirrhosis>. ISSN 1803-6619.