Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Genetics

Sorted by: priority and last modification time
 

Polymorphisms in interleukin-1 gene cluster are associated with increased risk of alcoholic liver cirrhosis

Polymorphisms in interleukin-1 gene cluster are associated with increased risk of alcoholic liver cirrhosis

Účel studie: V patogenezi alkoholické jaterní cirhózy (ALC) hrají významnou úlohu zánětlivé cytokiny tumor necrosis factor alfa (TNF-?) a interleukin 1-beta (IL-1?). Haplotyp [-511C; -31T] promotoru genu IL-1B a variabilní počet tandemových repetic délky 86-bp ve 2. intronu genu pro receptorového antagonistu IL-1 (IL-1RN) zvyšují transkripci genu pro IL-1B. Cílem studie bylo ověřit, zda tyto polymorfismy v genovém clusteru IL-1 ovlivní riziko ALC.

 
author: Jan Petrášek, Soňa Režnáková, Jaroslav Hubáček, Jan Šperl, Pavel Trunečka, Julius Špičák, Milan Jirsa | discipline: Gastroenterology and Hepatology, Genetics | viewed: 4170x | published on: 11.12.2006 | last modified on: 12.12.2012 | Creative Commons License