Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Archiv e-learningových objektů

Obsah kategorizovaný dle lékařských disciplín
Akutní medicína (0)
Anatomie (0)
Anesteziologie a intenzivní medicína (1)
Biofyzika (1)
Biologie (0)
Dermatologie (0)
Diabetologie, dietetika (0)
Endokrinologie, metabolismus (0)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (1)
Farmakologie (0)
Fyziologie a patologická fyziologie (0)
Gastroenterologie, hepatologie (0)
Geriatrie (0)
Hematologie (3)
Histologie, embryologie (0)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (5)
Imunologie, alergologie (0)
Infektologie (6)
Kardiologie, angiologie (0)
Laboratorní diagnostika (0)
Lékařská etika a právo (0)
Lékařská genetika (0)
Lékařská chemie a biochemie (4)
Lékařská informatika a informační věda (0)
Mikrobiologie (1)
Nefrologie (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (0)
Neurochirurgie (0)
Neurologie (0)
Nukleární medicína (0)
Oftalmologie, optometrie (0)
Onkologie, radioterapie (0)
Ostatní (0)
Otorinolaryngologie (0)
Patologie a soudní lékařství (0)
Pediatrie, neonatologie (1)
Pneumologie (0)
Porodnictví a gynekologie (1)
Pracovní lékařství a toxikologie (0)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (9)
Radiologie a zobrazovací metody (11)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (0)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (0)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (0)
Vnitřní lékařství (0)
Všeobecné praktické lékařství (0)
Zubní lékařství (0)
   
Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2 3 4

Kvalitativní analýzy v klinické biochemii

Kvalitativní analýzy v klinické biochemii

V kvalitativní a semikvantitativní analýze využíváme nejčastěji proužky z celulózových nebo skleněných vláken se sofistikovaně umístěnými suchými reagenciemi.                                                           

                                                                                                           

 
autor: Petr Štern | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 6462x | publikováno: 2.4.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

Inverzní vztah mezi hladinami CRP A Bilirubinu v Séru

Inverzní vztah mezi hladinami CRP A Bilirubinu v Séru

Chronický zánět hraje významnou úlohu v patogenezi aterosklerózy a zánětlivé markery jsou považovány za rizikový faktor pro vznik ischemické choroby srdeční. Na druhou stranu bilirubin jakožto látka s vysokými antioxidačními účinky je považován za faktor protektivní. Cílem této studie bylo potvrdit vztah mezi sérovými hladinami bilirubinu a vysoce senzitivního C-reaktivního proteinu (hs-CRP) na rozšířeném souboru zdravých jedinců.

 
autor: Ladislav Novotný, Libor Vítek, Ivana Malíková, Jan Kvasnička, Hana Benáková | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 6723x | publikováno: 8.12.2006 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

Interference při imunoanalýzach

Interference při imunoanalýzach

Hlavními příčinami analytických interferencí jsou preanalytické veličiny, matricové vlivy, mechanické interference, nespecifické interference, hook efekt, a nespecifita analýz. Analytická interference: systematická chyba měření způsobená složkou vzorku, která sama o sobě nedává signál v měřeném systému. Příčiny interferencí: preanalytické veličiny, matricové vlivy, mechanické interference, nespecifické interference, hookefekt, nespecifita analýz

 
autor: Petr Štern | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 4015x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

Africké a americké trypanosomy

Africké a americké trypanosomy

Prezentace je věnována původcům spavé nemoci (africká trypanosomóza) a Chagasovy nemoci (americká trypanosomóza), jejich vývojovým cyklům, přenašečům a způsobům přenosu, základům patogeneze onemocnění, základnímu klinickému obrazu a zejména laboratorní diagnostice nákaz.

 
autor: Eva Nohýnková | obor: Infektologie | zobrazeno: 5731x | publikováno: 22.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Leishmanie a leishmaniózy

Leishmanie a leishmaniózy

Leishmanie jsou parazitičtí prvoci, kteří jsou přenášeni hmyzem. Infikují fagocytující buňky a u člověka mohou vyvolat škálu klinicky manifestních nákaz. Leishmanie mají protáhlé tělo, které má na předním konci bičík. K hostiteli jsou přenášeny díky drobným koutulovitým mouchám z rodů Phlebotomus a Lutzomyia. Právě v trávicí soustavě těchto hmyzích přenašečů se probíhá jedna z fází životního cyklu, tzv. promastigot s bičíkem.

 
autor: Eva Nohýnková | obor: Infektologie | zobrazeno: 6305x | publikováno: 22.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Původci střevních protozoárních nákaz II. - Entamoeba, Balantidium, Dientamoeba

Původci střevních protozoárních nákaz II. - Entamoeba, Balantidium, Dientamoeba

Přednáška je věnována především patogenní střevní amébě Entamoeba histolytica, která je schopna napadat střevní stěnu a vyvolat jak těžké střevní, tak mimostřevní nákazy. Dokument "Původci střevních protozoárních nákaz II. - Entamoeba, Balantidium, Dientamoeba" je určen studentům oboru Infektologie.

 
autor: Eva Nohýnková | obor: Infektologie | zobrazeno: 5473x | publikováno: 22.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Sentinelové uzliny

Sentinelové uzliny

Sentinelová lymfatická uzlina je první „splavná“ regionální uzlina, která je teoreticky jako první metastaticky postižena v případě lymfogenní propagace solidního tumoru . Sentinelová lymfatická uzlina je první „splavná“ regionální uzlina, která je teoreticky jako první metastaticky postižena v případě lymfogenní propagace solidního tumoru. Sentinelová lymfatická uzlina je první „splavná“ regionální uzlina, která je teoreticky jako první metastaticky postižena v případě lymfogenní propagace solidního tumoru.

 
autor: kolektiv: Klinika plastické chirurgie | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kontext: Plastická chirurgie | zobrazeno: 6827x | publikováno: 2.2.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Úvod do plastické chirurgie

Úvod do plastické chirurgie

Etymologie slova chirurgie = cheir (ruka) + ergein (dělat). Základy fyziologického operování. Operační technika. Elektronický výukový dokument je dostupný pro studenty a zájemce o obory chirurgie, traumatologie a ortopedie. Etymologie slova chirurgie = cheir (ruka) + ergein (dělat). Základy fyziologického operování.

 
autor: Jana Matějovská | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kontext: Plastická chirurgie | zobrazeno: 5652x | publikováno: 8.2.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Molekulárně cytogenetická analýza a mnohočetný myelom.

Molekulárně cytogenetická analýza a mnohočetný myelom.

Za jeden z nejdůležitějších nezávislých prognostických faktorů u nemocných s MM je v současné době považován nález klonálních chromosomových aberací v plasmatických buňkách. K nejčastějším a prognosticky nejvýznamnějším cytogenetickým nálezům u pacientů s MM patří zejména delece RB1 genu v oblasti 13q14 a/nebo ztráta celého chromosomu 13 (střední až špatná prognóza) a dále translokace IgH genu v oblasti 14q32. 

 
autor: Ivan Špicka, Zuzana Zemanová, Lenka Pavlištová, Jana Tajtlová, Evžen Gregora, Kyra Michalová | obor: Hematologie | zobrazeno: 6541x | publikováno: 8.12.2006 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Molekulárně cytogenetická analýza buněk mozkových tumorů

Molekulárně cytogenetická analýza buněk mozkových tumorů

K nejčastějším nádorům centrální nervové soustavy patří tzv. difusní gliomy. Jedná se o heterogenní skupinu tumorů různých histologických subtypů. Nejpočetněji jsou zastoupeny nádory vycházející z astrocytární řady a z oligodendrocytů. V současné době je klasická léčba difusních gliomů (chirurgie, aktinoterapie, chemoterapie) velmi problematická. 

 
autor: Zuzana Zemanová, Libuše Babická, Filip Kramář, Šárka Ransdorfová, Lenka Šindelářová, Petr Hrabal, Petr Kozler, Kyra Michalová | obor: Hematologie | zobrazeno: 5888x | publikováno: 8.12.2006 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2 3 4