Rychlé vyhledávání

Ladislav Novotný, hygep(at)lf1.cuni.cz

Inverzní vztah mezi hladinami CRP A Bilirubinu v Séru

Autor: Ladislav Novotný, Libor Vítek, Ivana Malíková, Jan Kvasnička, Hana Benáková

anotační obrázek

Chronický zánět hraje významnou úlohu v patogenezi aterosklerózy a zánětlivé markery jsou považovány za rizikový faktor pro vznik ischemické choroby srdeční. Na druhou stranu bilirubin jakožto látka s vysokými antioxidačními účinky je považován za faktor protektivní. Cílem této studie bylo potvrdit vztah mezi sérovými hladinami bilirubinu a vysoce senzitivního C-reaktivního proteinu (hs-CRP) na rozšířeném souboru zdravých jedinců.