Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Ivan Špicka, int1(at)lf1.cuni.cz

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Molekulárně cytogenetická analýza a mnohočetný myelom.

Molekulárně cytogenetická analýza a mnohočetný myelom.

Za jeden z nejdůležitějších nezávislých prognostických faktorů u nemocných s MM je v současné době považován nález klonálních chromosomových aberací v plasmatických buňkách. K nejčastějším a prognosticky nejvýznamnějším cytogenetickým nálezům u pacientů s MM patří zejména delece RB1 genu v oblasti 13q14 a/nebo ztráta celého chromosomu 13 (střední až špatná prognóza) a dále translokace IgH genu v oblasti 14q32. 

 
autor: Ivan Špicka, Zuzana Zemanová, Lenka Pavlištová, Jana Tajtlová, Evžen Gregora, Kyra Michalová | obor: Hematologie | zobrazeno: 5939x | publikováno: 8.12.2006 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License