Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 6

 

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
.. nádor. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, .. .. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, .. ..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, .. ..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, ..

Základy mamologie II - karcinom prsu
..klíčová slova: rizikové faktory, duktální typ, tubulární typ, chi.. ..klíčová slova: faktory, duktální typ, tubulární typ, chirurgická léčba, ..

Karcinom žaludku
.. diagnostice a léčbě karcinomu žaludku. Rizikové faktory i subjektivní příznaky ne.. .. diagnostice a léčbě karcinomu žaludku. Rizikové faktory i subjektivní příznaky nemoci. Karcinom ža..

Vybrané přednášky z gynekologie
.. nádor. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, .. .. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, ..

Kariologie
..klíčová slova: mikroorganizmy, kariogenní potrava, civilizační faktory, analýza rizika kazu, výživa, potrava, strava, sa..

Cholestáza jako komplikace septického stavu
.. cholestáza může být vyvolána mnoha faktory. Podle etiologie rozeznáváme intahepatální cho..